Český a slovenský festival hudby a jedla v Detroite

V dňoch 20. A 21. Júla 2019 sa v Detroite konal český a slovenský festival hudby a jedla organizovaný miestnym kultúrnym centrom Sokol Detroit. Návštevníci sa mohli oboznámiť s tradičnými českými a slovenskými jedlami, kúpiť si drobné suveníry a aj si zatancovať zaspievať pri živej dychovke, ktorá zahrala české a slovenské piesne.

Sokol Detroit je nezisková organizácia, člen Severovýchodného dištriktu amerického sokola. Jeho hlavným cieľom je šírenie športu pre celé rodiny, oboznamovanie členov a verejnosti o dejinách a kultúre Čechov a Slovákov. Organizácia Sokol existuje v USA od roku 1865 a je rozšírená po celom území USA.