Čítanie z oriešku: Stretnutie so slovenčinou v Prahe

Občianske združenie BONA FIDE v spolupráci a s podporou Magistrátu hlavného mesta Prahy a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozýva na ďalšiu časť projektu Stretnutie so slovenčinou.

ČÍTANIE Z ORIEŠKU je názov podujatia, ktoré sa uskutoční v stredu 4. novembra 2015 o 14.00 h v Múzeu hlavného mesta Prahy Na Poříčí 52, Praha 8.

Z rozprávkových kníh orieškových ilustrátorov čítajú rozprávky Viera Kučerová a Richard Trsťan.