Ďalšia literárna jar v Martine

Už 11. ročník Martinskej literárnej jari (MLJ), ktorú pravidelne organizuje Slovenská národná knižnica v spolupráci s Mestom Martin, Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Turčianskou galériou, Maticou slovenskou a ďalšími partnermi sa uskutočnil v dňoch 25. – 27. mája.

Treba pripomenúť, že toto stretnutie s literatúrou v jej mnohorakosti od svojho začiatku profilujú jeho tvorcovia ako medzinárodné, multigeneračné, multižánrové a mnohofarebné podujatie. Zároveň ide o projekt, ktorý sa snaží v širších súvislostiach a najmä atraktívne propagovať a prezentovať súčasnú knižnú kultúru, pôvodnú literárnu tvorbu a jej najzaujímavejších protagonistov. Integrálnou súčasťou nedávno skončeného ročníka MLJ boli okrem dominantných literárnych a knižničných aktivít aj rôzne sprievodné akcie (stretnutia s autormi, prezentácie najnovších knižných publikácií, autogramiády, odborné programy, výstavy, hudobné koncerty, literárne súťaže, programy pre deti…). Ani tento rok nechýbalo originálne mapovanie aktuálnej literárnej a hudobnej scény v Čechách, dramatizácia najnovšieho románu poprednej slovenskej autorky (Monika Kompaníková a jej Piata loď v Štúdiu SKD), literárne pásma (Múzy za mrežami, Slovo je zamat i meč!) i populárny program Piatok s Piatkom (Veronika Šikulová a Ľubo Dobrovoda).

Organizátori cieľavedome pokračujú aj v autentickom približovaní aktuálneho slovenského literárneho a kultúrneho života za hranicami Slovenska pod cyklickým názvom Podoby slova. Tak sa vo štvrtok 26. v priestoroch Baru Libreso v budove SNK na Hostihore – po krajanských autoroch z Čiech, Srbska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska a západnej Európy – teraz predstavili Slováci z Kanady. Pod obraznou taktovkou literárneho historika Petra Cabadaja pred čitateľov predstúpili literáti Peter Petro a Iľja Čičvák. Obaja predstavili nielen vlastnú tvorbou, ale v príjemnej atmosfére rezonovali predovšetkým otázky slovenského slova v predmetnej časti sveta, ako aj možnosti jeho návratu do krajiny pôvodu jeho tvorcov. Aj za aktívnej účasti Milana Vetráka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý sa zúčastnil aj na otvorení výstavy slovenských kníh, novín a časopisov z Kanady vo foyeri SNK. Ostáva dodať, že 11. ročník MLJ bol venovaný 70. výročiu vzniku spolkovej Slovenskej národnej knižnice, čomu sa viacerí odborníci vyjadrili počas úvodného odborného seminára.

Igor Válek
"DSC_6414.jpgz"
Zľava: Peter Petro, Iľja Čičvák, Milan Vetrák

"DSC_6331.jpgz"
Zľava: Dušan Katuščák, Peter Cabadaj, Peter Petro, Iľja Čičvák

Foto: Milan Kosec