Deň Petrovca – symbol slovenskosti, aj nádej na zblíženie a nastolenie novej súdržnosti Slovákov v Srbsku

Nie je zmyslom avíza sviatku nielen Petrovčanov, ale prakticky všetkých Slovákov v srbskej Vojvodine, ba aj ďalších spriaznených dolnozemských prostredí z Maďarska, Rumunska či Chorvátska, polemizovať hoci o tom, ktoré z najtradičnejších centier slovenskej Dolnej zeme sú tou "ozajstnou matkou slovenských dolnozemských miest". Pretože, ak by sme sa v tom najlepšom sporili, rad za radom by sme ako z rukáva súkali mesto za mestom, obec za obcou, ba i sálaš za sálašom… A tak namiesto toho, aby sme velebili Békešskú Čabu, Slovenský Komlóš, Nadlak, Kysáč, Padinu, prirodzene, aj Kovačicu či Starú Pazovu, zostaňme nateraz pri emblematickom a jedinečnom Báčskom  Petrovci. Aj preto, že tohtoročné oslavy DŇA PETROVCA sú výnimočné množstvom ozaj ojedinelých výročí, ktoré ovplyvnili nielen celú slovenskú Dolnú zem, ale pozitívnymi osobnosťami a udalosťami významne a natrvalo zasiahli aj do celonárodnej slovenskej kultúry, vzdelanosti, umenia, literatúry, architektúry ba aj do hospodárskej vyspelosti.

Oslavy, ako informuje portál KULPIN.NET, sa uskutočnia v dňoch 24. – 26. mája 2019.

Z množstva podujatí akcentujeme spoločenský  piatok, keď o 19.00 h vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec organizátori usporadúvajú Slávnostnú akadémiu Rady Miestneho spoločenstva Petrovec, ktorá bude venovaná viacerým významným jubileám. Počas osláv sa následne bude – ako tradične – športovať, súťažiť, spievať, hrať, predávať, kupovať. Petrovcom bude zas, ako o tom hovorí programový plagát, "klobása rozvoniavať".

V kľúčovom spoločenskom programe – Slávnostnej akadémii Rady Miestneho spoločenstva Petrovec nazvanej Vzácne petrovské jubileá, si vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec tí, ktorí sa tu v svornosti zídu, pripomenú:

130 rokov Petrovského spevokolu
100 rokov od založenia Gymnázia Jána Kollára
100 rokov od prvých Slovenských národných slávností
100 rokov od založenia tlačiarne v Petrovci
75 rokov XIV. Vojvodinskej údernej slovenskej brigády
75 rokov od prvého vydania týždenníka Hlas ľudu
70 rokov pôsobenia Múzea vojvodinských Slovákov
30 rokov od založenia Galérie Zuzky Medveďovej

 

X                                  X                                 X

 

Dostatok, až vari "priveľa" dôvodov, prímerov, výročí, pripomienok a priam určujúcich udalostí pre Slovákov v celej Vojvodine, aby vytrvali a pretrvali vo svojej rodnej slovenčine, dedičstve ich predkov a v krehkej hrdosti na svoju slovenskosť vyjadrenú v kultúre, folkloristike, divadelníctve, vydavateľskej činnosti, jedinečného kulinárskeho kumštu  a v čo ja viem ešte v čom.

Jesto toho naozaj neúrekom, čím tak Petrovčania, ako aj všetci vojvodinskí Slováci, si počas troch "petrovských oslavných dní"  majú prečo uctiť spomienku na svojich predkov, ktorí sa sem pred stáročiami vydali za lepšou nádejou z Horných Uhier.

A tak aj preto dnes, zajtra i pozajtra, a chce sa veriť, že aj o ďalších sto či tristo rokov v týchto prostrediach slovenskej Dolnej zeme, zostane iba na nich – a len na nich – aby si možno viac ako inokedy uvedomili, že DEŇ PETROVCA nie je iba sviatkom pre sviatok, ale zajedno aj dôvodom na reflexiu svedomia a morálno-etickej obrody spolunažívania celej slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku!

K tomu všetkému, ba i rôznemu inému, sa nám tak žiadostivo chce zapriať Petrovčanom a všetkým Slovákom v  srbskej Vojvodine vieru zdedenú po predkoch, odhodlanie ducha, výdrž keľavnej zručnosti, akou sú od nepamäti obdarení, najmä však dobrú vôľu. Len skrze jej prejavy možno raz zasa budú blahorečiť okamihy, že odraz v zrkadle ich činov bude mať dôstojné kontúry. Tak, aby sa v zrkadlách predkov nepýrili a smelo sa mohli do nich kedykoľvek zahľadieť!

 

ĽUDO POMICHAL

 

Na titulnej fotografii:

Symbolickí mladí vítači v hrdých krojoch – chce sa veriť, že z generácie Slovákov, ktorých potomkovia budú žiť  a tvoriť v týchto končinách Dolnej zeme aj o ďalšie tri stáročia…

Foto: kulpin.net

 

Plagát osláv Dňa Petrovca