Divadelná prehliadka Deti deťom v Slovenskom Komlóši

Divadlo Vertigo pri Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku si dovoľuje pozvať milovníkov divadelnej tvorby pre deti na jubilejný 20. ročník divadelnej prehliadky s názvom Deti deťom. Podnetné a najmä tvorivé podujatie v obkolesení slovenskej vzájomnosti a žičlivosti sa uskutoční v sobotu 11. mája 2013 od 10.30 h v osvetovom stredisku J. G. Tajovského v Slovenskom Komlóši.

Ideovo-umeleckým zámerom prehliadky je prezentácia slovenskej divadelnej tvorby pre najmladších divákov, pričom protagonistami jednotlivých naštudovaných divadelných vystúpení sú žiaci slovenských základných škôl, ako aj študenti – stredoškoláci z budapeštianskeho Gymnázia. Postupne sa na pódiu predstavia detské divadelné súbory zo slovenských základných škôl v Sarvaši, Novom Meste pod Šiatrom, Budapešti a Slovenskom Komlóši. Súčasťou celodennej prehliadky bude aj popoludňajšia časť, v ktorej diváci budú mať možnosť vidieť predstavenia z minuloročných divadelných táborov.

Za Divadlo Vertigo a organizátorov 20. ročníka divadelnej prehliadky Deti deťom úprimne všetkých na Dolnú zem do Slovenského Komlóša pozýva Daniela Onódiová.