Dni slovenských farností v Prahe 2011

Slovenská gréckokatolícka farnosť, Slovenská rímskokatolícka farnosť a Študentské centrum pri slovenských farnostiach v Prahe usporiadali v dňoch 18. a 19. júna 2011 Dni slovenských farností v Prahe.

"02.

V sobotu predpoludním sa uskutočnil výlet na Tetín spojený s prehliadkou hradu a kostola sv. Jána Nepomuckého. Na poludnie bola v miestnom kostole slúžená svätá omša. Sobotný večer patril tanečnej zábave v spoločenskej sále Emauzského kláštora, kde do tanca hrala Moravská muzika Petra Mikulku.

V nedeľu slávila gréckokatolícka farnosť chrámový sviatok Najsvätejšej Trojice. Liturgický program pozostával z utierne a archijerejskej svätej liturgie, ktorú celebroval apoštolský exarcha vladyka Mons. Ladislav Hučko, s ktorým koncelebrovali o. mitr. Kornel Baláž, farár slovenskej gréckokatolíckej farnosti, o. Václav Ventura, o. Mons. Štefan Suchý, o. Karel Soukal, výpomocný duchovný vo farnosti, a o. Ladislav Radvanský, administrátor slovenskej rímskokatolíckej farnosti. Na svätej liturgii sa zúčastnili veriaci z oboch pražských farností, spevom ju sprevádzal Mužský byzantský zbor Najsvätejšej Trojice pod vedením zbormajstra Miroslava Vojtičky. Po liturgii bolo pre veriacich pripravené pohostenie v pastoračných priestoroch farnosti.

Pri tejto príležitosti bol vymenovaný novoustanovený kurátorský zbor gréckokatolíckej farnosti Najsvätejšej Trojice v Prahe. Dni slovenských farností v Prahe finančne podporilo Ministerstvo kultúry Českej republiky.

Zdroj: www.grkatpha.sk