Do budapeštianskej slovenskej školy pozýval deň otvorených dverí

Začiatok marca je už pravidelne stálym termínom dňa otvorených dverí v základných školách. Bolo tomu tak aj v našej budapeštianskej slovenskej škole, v ktorej privítali rodičov, starých rodičov, ale aj budúcich žiakov, aby v rámci tohto dňa mali možnosť nazrieť do každodenného chodu inštitúcie. Týmto vstupom odvíja svoju reportáž na portáli týždenníka Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY – www.luno.hu EVA FÁBIÁNOVÁ, reportérka a zároveň zástupkyňa šéfredaktorky tohto periodika.

Početným záujemcom najprv riaditeľka školy Júlia Szabová Marloková predstavila výchovno-vzdelávaciu ustanovizeň. Je to jediná jednojazyčná slovenská škola v Maďarsku, slovenčina sa nevyučuje iba v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry, ale aj ostatné predmety sú v slovenskom jazyku.

Najväčším lákadlom pre návštevníkov bola asi možnosť zúčastniť sa na vyučovacích hodinách. To využili najmä rodičia mladších žiakov.

 

O ATMOSFÉRE DŇA OTVORENÝCH DVERÍ

V BUDAPEŠTIANSKEJ SLOVENSKEJ ŠKOLE

ČÍTAJTE V REPORTÁŽI S FOTOGALÉRIOU

NA PORTÁLI SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1161/do-budapestianskej-slovenskej-skoly-pozyval-den-otvorenych-dveri