DOMOVINA – televízny týždenník Slovákov v Maďarsku

Televízne vysielanie pre národnostné menšiny tvorí aj v Maďarsku v programe verejnoprávnej Maďarskej televízie na kanáli Duna TV dôležitú súčasť informačno-kultúrnej podpory zákonom priznaných menšín zo strany ich domovskej krajiny. Slováci v Maďarsku sa roky tešia každý týždeň stretnutiu s tvorcami relácie DOMOVINA. Bezmála polhodinový publicistický program, zväčša mozaikového formátu, mapuje a dokumentuje kľúčové podujatia v živote slovenskej národnostnej menšiny, ktorú na mape slovenskosti v Maďarsku v rôznom počte a miere aktivít predstavuje v súčasnosti okolo stovka obcí a miest prakticky vo všetkých župách krajiny.

V jednej z prvých tohtoročných relácií sa TV DOMOVINA venovala dvom mimoriadne podnetným pre Slovákov v Maďarsku udalostiam. Už tradične koncom roka – v decembri 2017 pri príležitosti Dňa národností – ocenili ústredné štátne orgány Maďarska činnosť osobností z prostredí národnostných menšín, najmä za ich vklad do hodnotovej pokladnice spoločného viacnárodnostného štátu v oblasti kultúry a duchovného života. Aj preto, ako v komentári reportáže z udeľovania vyznamenaní uviedol redaktor a moderátor slovenskej redakcie v Segedíne Ján Bencsik, Slovákov v Maďarsku obzvlášť potešilo, že z ich radov ocenili viacerých reprezentantov slovenskej komunity v Maďarsku.

Cenu Za národnosti získali v roku 2017 riaditeľ Múzea M. Munkácsyho v Békešskej Čabe Juraj Ando a predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Malom Kereši, Spolku Slovákov v Malom Kereši a vedúca Slovenského národnostného speváckeho zboru a citarovej kapely Zuzana Gmoserová. Békešská župa udelila cenu Za národnosti evanjelickej farárke zo Sarvaša Alžbete Nobikovej.

V televíznej relácii o živote Slovákov v Maďarsku DOMOVINA uvidíte okrem slávnosti odovzdávania ceny Za národnosti, ktorá sa konala v Budapešti, aj reportáž z hojne navštívenej prezentácie novej literárnej antológie obsahujúcej diela dolnozemských autorov. Táto významná kultúrno-spoločenská udalosť sa pre zmenu konala v Békešskej Čabe.

 

Na titulnej fotografii a snímke vo fotogalérii:

Na prezentácii literárnej antológie diel dolnozemských autorov v Maďarsku nemohli v Békešskej Čabe chýbať ani vedúce osobnosti písaného literárneho poeticko-prozaického a vedecko-výskumného slova Slovákov v Maďarsku, o. i. Juraj Dolnozemský, Imrich Fuhl, Michal Hrivnák, Gregor Papuček a ďalší.

Foto: TV Domovina

 

SLEDUJTE  RELÁCIU

TV DOMOVINA

https://www.mediaklikk.hu/video/domovina-2018-01-22-i-adas/