EKUMENICKÁ DUCHOVNÁ AKADÉMIA

Ekumenická duchovná rada Svetového združenia Slovákov v zahraničí zorganizovala dňa 19.11.2014 v hoteli Echo v Bratislave Ekumenickú duchovnú akadémiu s mottom : „K tolerancii a vzájomnej úcte pri duchovných prameňoch Slovákov doma i vo svete“.
Ekumenickú duchovnú akadémiu otvoril svojim príhovorom predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský.
Akadémiu pozdravil v mene predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka jej podpredseda Peter Prochácka. Ten v svojom príhovore podčiarkol nezastupiteľný význam duchovných hodnôt ako pevnej súčasti kultúrnej a národnej identity slovenského národa. Vyzdvihol význam akadémie, ktorá predstavuje nový a vítaný prístup pri sledovaní súčasných kultúrnych trendov a dialógu medzi rozumom a vierou a pri upevňovaní duchovnej dimenzie slovenskej spolupatričnosti a vzájomnosti. Ubezpečil prítomných, že ÚSŽZ je pripravený podporovať činnosť Ekumenickej duchovnej rady SZSZ a hľadať v jej záveroch a odporúčaniach povzbudenie a inšpiráciu pre napĺňanie úloh politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.
Ekumenická duchovná rada prijala záverom svojho rokovania komuniké a sedenie zakončila spoločnou modlitbou a požehnaním biskupa S.Vrbovského a ďalších prítomných duchovných autorít.