Eva Husáriková, významná maliarka kovačickej insity, vystavuje v Senici

Každá zvesť o estetickom splynutí dobra, priazne a harmónie všedného i sviatočného dňa s ťahmi štetca, nanášajúceho z palety samú farbitosť duše umelca, je v spojitosti s Kovačicou s tušeným predchýrom o umeleckom i ľudskom zážitku. Naivní maliari slávnej kovačickej školy sa oň postarali nejednou výstavou na Slovensku. Aktuálne na jednu z radu výnimočných pozýva od nedele 15. marca v Senici pani EVA HUSÁRIKOVÁ, jedna z kľúčových osobností súčasných umeleckých prejavov insity v prostredí vojvodinských Slovákov v Srbsku.

Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko Senica a Evanjelická cirkev a. v. Senica pozývajú na vernisáž výstavy obrazov Evy Husárikovej, maliarky kovačickej školy insitného umenia, s názvom POZDRAV Z KOVAČICE. Udalosť sa uskutoční v nedeľu 15. marca 2015 o 16.00 h v Záhorskom osvetovom stredisku na Vajanského ul. 19 v Senici. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená do 6. apríla 2015.

 

EVA HUSÁRIKOVÁ

Keď v októbri 2013 prezentovala v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave Galéria Babka Kovačica účasťou autorov vskutku ojedinelú a reprezentatívnu výstavu s názvom Slovenské insitné umenie zo Srbska, v publikácii, predstavujúcej celú šírku naivného umenia kovačickej školy, jej vydavateľ – Nadácia Babka Kovačica, priblížila Evu Husárikovú, jednu zo 64 umelcov obsiahnutých v knižôčke, touto charakteristikou:

EVA HUSÁRIKOVÁ  (dievocké Čížiková) sa narodila v roku 1942 v Kovačici. Základnú školu ukončila v rodnom meste. S manželom Jánov má synov Janka a Martina. Maľuje od svojej mladosti, povzbudená tvorbou svojej staršej sestry Alžbety Čížikovek. Po prvýkrát vystavovala v rámci podujatia Kovačický október v roku 1969. Okrem olejomalieb robí aj grafiky a pastel. Vo svojej tvorbe sa inšpiruje folklórnymi motívmi, témami z každodenného života, detailmi z ročného a životného cyklu sviatkov, biblickými motívmi. Okrem toho, maľuje aj zátišia. Tvorba tejto autorky má osobitnú etnografickú hodnotu. Je členkou Galérie insitného umenia v Kovačici, Galérie výtvarných samoukov v Trebni (Slovinsko) a Múzea insitného a marginálneho umenia v Jagodine. Mala veľký počet samostatných (približne tridsať) a kolektívnych (vyše tristo) výstav. Za svoju prácu dostala ocenenia.

A Eva Husáriková z predsa len odlišného, poetickejšieho pohľadu. Slovami Márie Šmihulovej, kurátorky výstavy diela umelkyne, ktorá sa konala v júli 2007 v Galérii Salla terena v Prezidentskom paláci v Bratislave pri príležitosti 40. výročia tvorby kovačickej rodáčky:

„Maliarska tvorba Evy Husárikovej – plná radosti a oslavy dedinského života – prináša, i keď si to snáď ani sama autorka neuvedomuje, aj inú veľmi vzácnu výpoveď – etnografickú. Je typická tým, že veľmi autenticky a pôsobivo maľuje kovačické kroje. Málokto z kovačickej maliarskej enklávy má taký zmysel pre detail ako práve ona. S tým najjemnejším štetôčkom veľmi trpezlivo dotvára výšivky a čipky na honosných sviatočných i všedných pracovných krojoch. Krojované postavičky s výraznými červenými lícami umiestňuje na obraze do bohato dekorovaného interiéru sedliackej izby, no najčastejšie vytvára figurálne kompozície ľudí a domácich zvieratiek pri práci na poli, v záhrade či na dvore. Maľuje svadby a iné dedinské udalosti, tradície a obyčaje. S bohatou fantáziou stvárňuje náboženské a biblické témy. Ich príbehy umiestňuje do kovačického prostredia a vkladá do nich svoje rukopisné znaky a symboly.“

Naozaj niet lepšej pozvánky na aktuálnu výstavu obrazov výnimočnej a pokornej dámy slovenskej insity z Kovačice – ráčte od nedele 15. marca 2015 do Senice  – za dotykom krásna, poetickosti, kumštu a ľudskosti! Pretože najmä s týmito vnuknutiami všetkých zmyslov sa snúbi tvorba pani Evy Husárikovej.

 

Na titulnej fotografii:

Výrez z obrazu – diela Evy Husárikovej: Dievča z Kovačice, olejomaľba, 2001.

 

Snímky vo fotogalérii:

Eva Husáriková v máji 2014 v deň slávnostného otvorenia zrekonštruovaného Domu Martina Jonáša v Kovačici.

Eva Husáriková a Zuzana Vereská (vľavo) patria v súčasnosti k najvýraznejším predstaviteľkám ženskej časti slávnej kovačickej školy naivného kumštu.

Z diela Evy Husárikovej: Dievča z Kovačice, olejomaľba, 2001.

FOTO: ĽUDO POMICHAL