Folkloristika rozihrá v Dulovciach žilky mladosti

Tradičný festival Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností už po osemnásty raz privíta v dňoch 25.-27. júla účastníkov zo Slovenska a zahraničia. Počas posledného júlového víkendu sa v amfiteátri v Dulovciach predstavia aj folklórne súbory Slovákov žijúcich v zahraničí. Z radov krajanov bola Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí  v tomto roku podporená účasť detských a mládežníckych folklórnych súborov z Chorvátska, Srbska a Rumunska.

Tvorivosť farbistého, scénami objavného a aj tematicky rozmanitého folklórneho fundamentu z týchto krajín budú prezentovať  MS Meďjurič (Chorvátsko), detský folklórny súbor Ratolesť z obce Aradáč –  minuloročný víťaz súťaže Zlatá brána v Kysáči, Detský a folklórny súbor z obce Pivnica (oba Srbsko) a Detský folklórny súbor Sálašan z Nadlaku (Rumunsko).

V piatok 25. júla plánujú organizátori XVIII. Južnoslovenských slávností otvorenie folklórneho festivalu, v sobotu bude pokračovať vystúpeniami jednotlivých súborov, kým vo večerných hodinách vyvrcholia v sobotu slávnosti galaprogramom. Avšak už od piatka až do nedele budú tak v obci Dulovce, ako aj v okresnom meste Komárno  na programe rôzne sprievodné podujatia, ktoré významne obohatia tohtoročné Južnoslovenské slávnosti.

 

NA KOHO SA TEŠIŤ V DULOVCIACH?

 

Detský folklórny súbor „Orava“ z Matice slovenskej Meďurič , Chorvátsko

Vedúca súboru: Elena Vasiková. Matica slovenská v Medžuriči rozvíja a propaguje ľudovú kultúru, zvyky, obyčaje z prekrásneho regiónu Slovenska – Oravy, domoviny svojich predkov. Matica slovenská v Meďuriči sa so svojimi kultúrnymi skupinami každoročne zúčastňuje na detských ako aj dospelých prehliadkach folklórnych skupín v Chorvátsku, na prehliadke speváckych skupín „Keď sa ruža rozvíjala“, prehliadky folklóru a spevu Moslaviny, dožinkových slávnostiach v Chorvátsku, ale aj na Slovensku.  Folklórne skupiny v minulosti hosťovali na Dožinkových slávnostiach v obci Mútne na Orave, kde bola folklórna skupina pokrstená na meno Orava starostom obce Mútne. Predsedom Matice slovenskej v Meďuriči je pán Goral – Jozef Jozefčík (jeho predkovia odišli do Moslaviny z oravskej obce Lokca okolo roku 1890) a toto oslovenie mu patrí od februára tohto roka, keď bol na oslave svojej 50-tky, slávnostne pasovaný za Gorala z Oravy.

 

Detský folklórny súbor Govličky, Aradáč, Srbsko

Vedúca súboru: Marína Malová. Kultúrne centrum Aradáč je súčasným pokračovateľom kultúrnej činnosti aradáčskych ochotníkov, ktorá siaha až po rok 1918 a niesla sa pod menami Kultúrno-osvetový spolok Štefánik a Mladosť. Zakladateľmi sú aktivisti Miestneho odboru Matice slovenskej (MOMS) v Aradáči. V súčasnosti má viac ako 100 členov. Tvoria ho folklórny súbor Mladosť, detský folklórny súbor Govličky, spevácke skupiny, ľudový orchester, svetoznáme Meškárke a divadelná sekcia Branislava Vierga. Predsedom KC Aradáč je Ivan Bagľaš, umelecká vedúca DFS Govličky je Marína Malová, vedúci orchestra Jano Zvara – Móco. KC Aradáč v spolupráci s MOMS v Aradáči tohto roku po siedmy raz organizoval Festival zvykov a obyčají V aradáčskom šírom poli. Pravidelne sa zúčastňuje Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj v Hložanoch, Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, Budárskych dní v Slankamenských Vinohradoch, festivalov, ktoré organizuje maďarská menšina v Srbsku, ako aj festivalov, ktoré organizuje väčšinový národ, obzvlášť Meškárke. Tohto roku KC Aradáč môžete stretnúť na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve a Hontianskej paráde v Hrušove. Okrem spomenutých podujatí, DFS Govličky sa pravidelne zúčastňuje medzinárodného detského folklórneho festivalu Zlatá Brána v Kysáči, kde sa tohto roku mladšia tanečná skupina stala laureátom festivalu, a tak do Duloviec zavíta aj o rok.

 

Detský folklórny súbor Ratolesť SKUS-u PIVNICA, Srbsko

Vedúci súboru: Michal Valentin Grňa. Po viac ako desaťročnom pokuse v roku 1992  do Slovenského kultúrno-umeleckého spolku PIVNICA pribudla nová zložka – Detský folklórny súbor Ratolesť.  Od samého začiatku choreografkou a umeleckou vedúcou dlhé roky bola Katica Panićová ktorej prípomocnou rukou bola nacvičovateľka Katarína Pintírová Šašová. Z množstva malých a nádejných tanečníkov vyrástli ozajstný tanečníci a vedúci ako detského tak i FS V pivnickom poli. Od roku 2002 Katici Panićovej sa pripája vo vedení súboru Janko Merník, ktorý je v súčasnosti a od roku 1999 umelecký vedúci aj tanečnej skupiny FS V pivnickom poli. Kratšiu dobu ako nacvičovateľka pôsobila i Zdenka Kolárova Papová a od roku 2012 umeleckou vedúcou mladšej tanečnej skupiny a choreografkou sa stáva Tatiana Macková. V súčasnosti v rámci DFS Ratolesť pôsobia mladšia a staršia tanečná skupina, ktoré súhrne počítajú 58 tanečníkov. Zámerom súboru je pestovanie a prezentovanie pôvodných slovenských detských hier, obyčajou a tancov prevažne z prostredia z ktorého aj pochádzajú. Na DFS Zlatá brána DFS Ratolesť účinkuje nepretržite od prvého ročníka a tiež úspešne absolvuje obecné, zónové, pokrajinové a republikové prehliadky a festivaly. Na 18. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávností do Duloviec DFS Ratolesť sa dostal ako minuloročný laureát Detského folklórneho festivalu Zlatá brána v Kysáči.

 

Detský folklórny súbor Sálašan, Nadlak, Rumunsko

Vedúci súboru: Kristína Jucanová. Folklórny súbor Sálašan je reprezentatívny súbor Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Vzišiel z potreby zachovávať a odovzdávať ľuďom tradíciu slovenskej ľudovej kultúry v jej pôvodných domácich podobách. Hľadanie, šírenie a uchovávanie kultúrneho bohatstva predkov je v dnešnej dobe hlavným poslaním folklórneho diania. Najmä vďaka detským folklórnym súborom dedičstvo nezaniklo. Uznanie si zaslúžia nielen deti, ale aj nadšenci, ktorí v nich hravou formou spomienky na život starých rodičov v Nadlaku oživujú. Uchovávať a rozvíjať v našom súbore tradičnú ľudovú kultúru je popri materinskom jazyku to najdôležitejšie.

 

PROGRAM NA OFICIÁLNOM PLAGÁTE  

XVIII. JUŽNOSLOVENSKÝCH DETSKÝCH A MLÁDEŽNÍCKYCH FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ

VO FOTOGALÉRII