História slovenského divadelníctva v Srbsku

V Srbsku sa  k slovenským koreňom hlási takmer 50-tisíc ľudí. Slováci sem prišli  pred viac ako 250 rokmi. Po celý čas si zachovali  slovenský jazyk, kultúru a národné povedomie. A to nielen vďaka  slovenským kostolom, školám, ale aj ochotníckemu divadelníctvu. 

Divadlo sa hrá takmer v každej slovenskej dedine  a v roku 2003 bolo v Srbsku dokonca založené  Slovenské profesionálne divadlo – prvé a jediné profesionálne divadlo mimo územia Slovenska.  O histórii slovenského vojvodinského divadla sa Ingrid Slaninková, redaktorka Radia Slovensko International RTVS, zhovára  s umenovedom, literárnym a divadelným kritikom Vladimírom Valentíkom z Báčskeho Petrovca.

Stiahnuť audio súbor