Hodžov novinový článok 2015 – šanca pre tvorivých žiakov zo slovenského zahraničia!

Rok sa stretol s rokom, a tak sa nám opäť ozvala pani Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ  Milana Hodžu v Bratislave. Práve táto škola na Škarniclovej ulici v Bratislave je organizátorkou a vyhlasovateľkou v poradí už 8. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2015. Súťaž pre žiakov ZŠ a študentov osemročných gymnázií vo veku 13–15 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí  sa v tomto  roku uskutočňuje v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými prevzal záštitu premiér SR Róbert Fico.

Pani riaditeľka Etela Hessová v maili, ktorý nám poslala na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vyzdvihuje a oceňuje skutočnosť, že „počas ostatných dvoch rokov tvorivej súťaže veľmi pekne uchopili zadané témy deti z Rumunska, Chorvátska a zo Srbska. Potešilo nás, že obohatili našu súťaž svojím originálnym pohľadom. Naše deti, učitelia a členovia poroty s veľkým záujmom práce svojich zahraničných čítali a veľmi sa nám všetkým páčili.“

Aj v tejto súvislosti veľmi radi šírime ďalej prosbu i apel v jednom, aby sa zvesť o ušľachtilej a pre žiakov s tvorivým pisateľským nadaním nepochybne užitočnej súťaži dostala k čo najväčšiemu počtu učiteľov a ich školských zverencov v štátoch slovenského zahraničia: „Radi by sme preniesli chýr o našej súťaži aj do ďalších štátov, v ktorých žijú Slováci, a teda aj deti našich krajanov v školskom veku. Nech napíšu, aj keď nemajú slovenčinu ako povinný jazyk v škole, ale po slovensky vedia formulovať svoje myšlienky. A zastrešiť ich môže aj krajanský spolok, ak nebude možnosť, aby sa zapojili do súťaže cez školu. Dôležité je, aby reagovali a pridržiavali sa zadanej témy, pričom spĺňali aj vekovú podmienku – od 13 do 15 rokov,“ motivuje zapojenie sa detí našich krajanov riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave Etela Hessová.

My sa, prirodzene, pripájame k výzve s vierou, že myšlienka súťaže (podrobné podmienky uvádzame v prílohe), ako aj jej obsahový, myšlienkový a najmä vlastenecko-tvorivý dosah v tom najlepšom osloví žiakov a ich pedagógov v slovenských prostrediach v krajanskom zahraničí.

 

HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK 2015

 

Na titulnej fotografii:

V roku 2014 počas vyhodnotenia súťaže blahoželal najlepším tvorcom aj predseda poroty Drahoslav Machala, v súčasnosti, žiaľ, už nežijúci významný slovenský publicista a spisovateľ.

Foto: Adriána Repáňová, Žilina

 

Vyhodnotenie Hodžovho novinového článku 2014:

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/vyhodnotenie-sutaze-hodzov-novinovy/11687-clanok.html