Hrabušice– Mesto Svetla

Keď sa pozriete na Google Earth fotografiu Hrabušíc z vesmíru, tak toto bývalé mesto teraz dedina vyzerá ako štvorcípa hviezda s veľkým otazníkom na mieste piatého cípu. Rovná noha toho otazníka mieri presne na oltárny koniec kostola sv. Vavrinca, a ten je jeho bodkou. Žeby tomu tak bolo len čirou náhodou? Čo naviac, čiara od oltarného konca kostola beží pozdlž cesty na Vajngrub a mieri presne na stred maličkého kruhu vo vesmíre po ktorom krúži dominantná hviezda vesmíru, POLÁRKA spolu s veľkým vozom, ako mu hovoríme mi Sloveni-Slováci, alebo s Veľkým Medveďom, ako tomu súhvezdiu hovoria iné národy.

Ako ľahko by sa navigovalo Markovi Nanninimu, synovcovi Terky Davidovej/Strakovej, ktorej list do Hrabušičana ma podnietil k napísaniu tejto malej nostalgickej poznámky o mojom rodisku, keby jeho malá plachetnica bola bodkou vo vesmírnom otazníku nad Hrabušicami.

Marko Nannini je taliansko-slovenským synom Terkinej sestry Majky, s ktorou ma zoznámil jej a Terkin brat Ladislav, slovenský Ambassador v Južnej Afrike, keď sa Marko v rámci regaty Global Ocean Race 2011-2012 zastavil v prístave Kapského Mesta pod Stolovou Horou na plavbe okolo sveta. Jeho maličká plachetnica s dvojčlennou posádkou je takou bodkou hrabušického kostola premietnutou do južných morí Indického Oceánu a teraz sa plaví po premietnutom južnom kruhu onoho malého polárneho kruhu nad Vajngrubom. Ako ľahko by sa mu kormidlovalo aj bez sofistikovanej navigačnej technológie, ktorou jeho plachetnica je bezpochybne vybavená, keby on tu Polárku a ten polárny kruh nad Vaingrubom mohol z paluby svojej lodičky vidieť! Ale on ten polárny kruh kvôli zaobleniu Zeme zo štyridsiatej rovnobežky južnej pologule vidieť nemôže. A dúfajme, že Marko a jeho spolu-námorník na plachetnici pod slovenskou trikolórou a logom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, teda aj mňa, najde svoju cestu po burlivom Indickom Oceáne pod Južným krížom až do vzdialeného Welingtonu na Novom Zealande.

2011 rokov pred dneškom, na podobnom kruhu pod Polárkou nad hrabušickým Vaingrubom, ale na severnej pologuli Zeme, zamierili na západ traja králi z Indie, aby šli do Jeruzalema zistiť, kde sa narodil syn Boží, lebo sa mu chceli pokloniť. Bolo zvykom v Hrabušiciach v dobe môjho miništrovania, že kantor doprevádzajuci kňaza, kostolníka a miništrantov pri vianočnej návšteve a posviacke domov, napísal modrou kriedou na tyrštok (ako sa u nás na Spiši hovorilo dvernej zárubni) počiatočné pismena tých troch kráľov – G.M.B. Indickí mudrci na radu kráľa Heroda a jeho učencov našli narodeného kráľa Židov v blízkom Bethleheme. Bethlehem bol ´Domom žiary´, ako to jeho meno naznačuje a prorokmi bol predurčený vydať žiaru svetla pravého, ako sa spieva v slovenskej cirkevnej piesni ´Duchu svätý príď z neba a vydať ráč zo seba žiaru svetla pravého´. A Hrabušice, ako som vysvetlil v práve uverejnenom článku ´Hrabušice na počiatku´ v časopise.Kultúra: dvojtýždenník závislý od etiky, 14, č. 21, 7De2011, s. 10,zdieľajú svetlo božie s Bethlehemom, lebo názov Hrabušice, v jeho pôvodnej dravidskej podobe Harabušaice doslova znamená ‘Miesto velebenia svetla’.

Logická cesta z Miesta velebenia svetla by mala smerovať na Polárku, hviezdu Slovenského raja, a viesť na sever do neba slávy Božej. Leže v ceste smrteľníkov je na tejto ceste Brána zákona (dharma) alebo Brána indického boha Jamu medzi zemou a nebom a tej starodávni Dravidi, ktorí naučili našich predkov dolovať rudy a zlievať kovy, hovorili Vaj-gurru-ba, z čoho vznikol hrabušický Vajngrub. Otáznik boha Jamu na Vajngrube visí nad hlavou každého smrtelníka z Hrabušíc. Cintorín s jamami do ktorých sa ukladajú telesne pozostatky tých čo prešli bránou Vajngrubu na sever do neba, ako aj tých, ktorých duše sa vrátili do Jamovho podsvetia na juhu, sa nachádza hneď pod Vajngrubom v juhovýchodnom kvadrante ohňa.

A svätý Varvrinec, patron hrabušického kostola stojacého na bodke Vajngrubského otáznika, umrel mučenickou smrťou upálením na ohnivom rošte, ktorý je zobrazený na hlavnom oltári kostola, skoro presne na južnej bodke Vajngrubského otazníka.
 
Všetkým Hrabušičanom prajem Veselé Vianoce Zázraku Slova Božieho, a mnoho optimizmu, radosti aj šťastia do Nového roku 2012.


Ora et Labora!
et
Memento Signum Interrogationis Vajngrubienses!!
propter
Memento Mori!!!

Dr. Cyril A. Hromník, Historian/Researcher, Cape Town, South Africa, 22nd December 2011