I. Furdík na otvorení Letnej školy žurnalistiky CĎV UK

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v pondelok 3. septembra zúčastnil na slávnostnom otvorení Letnej školy žurnalistiky (LŠŽ), ktorú Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave organizuje v Študijnom a kongresovom stredisku v Modre-Harmónii pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pôsobiacich v krajanských tlačených a elektronických médiách.

Na otvorení LŠŽ, ktorá pripravila pre 19 jej účastníkov – Slovákov zo Srbska, Ukrajiny a Rumunska – týždeň plný prednášok s pedagógmi katedry žurnalistiky FFUK, sa zúčastnili o. i. Dagmar Hupková, generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave a Janka Chládecká, riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK.

I. Furdík vo svojom príhovore zdôraznil význam žurnalistiky, jej nových tvorivých prístupov, najmä však tém, ktoré ponúka mnohorakosť tradícií, farebnosť príbehov a osudov, duchovné bohatstvo, ľudská energia zvečnená vo fortieli, ako aj nekonvenčný esprit historického odkazu Slovákov z krajín, z ktorých sa frekventanti Letnej školy žurnalistiky v Modre-Harmónii zišli. Zároveň im poprial, aby nové impulzy, vedomosti a skúsenosti, ktoré získajú počas Letnej školy žurnalistiky, zužitkovali vo svojej redakčnej práci a publicistickej či dokumentárnej tvorbe na prospech rozvíjania slovenskosti a slovenského jazyka, utužovania nášho spoločného národného povedomia, ako aj zveľaďovania kultúry, spoločenského života a tým zajedno i potrebného sebavedomia Slovákov v Srbsku, Rumunsku a na Ukrajine.

(Podrobnejšie o Letnej škole žurnalistiky pripravujeme v sekcii Aktuality)