Igor Furdík na porade veľvyslancov na MZV SR

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík sa v stredu 4. júla 2012 zúčastnil na porade vedúcich zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí, ktorá sa konala na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR v Bratislave.

Igor Furdík v rámci programu prezentoval činnosť úradu, aktuálne aktivity spojené s krajanskou tematikou. Prítomní veľvyslanci sa veľmi aktívne zaujímali o konkrétne otázky, ktoré spadajú do kompetencie úradu (osvedčenia, dotačný systém). Poukazovali pri tom na mnohé, podľa vnímania krajanov byrokratické procedúry, ktoré často idú proti základnému účelu činnosti úradu, ktorou je podpora, pomoc a spolupráca s krajanskými komunitami. Osobitne upozorňovali na potrebu hľadať adekvátne formy činnosti úradu v reakcii na charakter novo sa formujúcich slovenských spoločenstiev v zahraničí.