Igor Furdík na pracovnej návšteve u primátora Detvy

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v utorok 17. decembra 2014 zúčastnil na pracovnom rokovaní u primátora Detvy Jána Šufliarskeho. Predmetom návštevy predsedu ÚSŽZ bolo zhodnotenie Krajanskej nedele počas 49. folklórnych slávností pod Poľanou, ktorú organizátorsky i obsahovo zabezpečoval ÚSŽZ. I. Furdík a J. Šufliarsky zároveň analyzovali aj prínos Dolnozemského dvora – nového prvku v prezentácii krajanov na slávnostiach v Detve.

Predseda ÚSŽZ  s primátorom mesta Detva vyjadrili v priebehu debaty obojstrannú spokojnosť z doterajšej spolupráce, pričom vyzdvihli tie aspekty, ktoré v prezentácii folkloristiky zachovávania tradícií ľudového umenia a kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí obohacujú každoročne v prostredí Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve bezprostredný a priamy slovensko-slovenský kultúrny, duchovný a ľudský dialóg.

I. Furdík a J. Šufliarsky, oceňujúc doterajšie pozitívne skúsenosti vzájomnej spolupráce ÚSŽZ a Mesta Detva, vyjadrili presvedčenie, že budúcoročný jubilejný 50. ročník slávností v Detve sa aj pričinením choreografií programu Krajanskej nedele a atmosféry Krajanského dvora – podujatí garantovaných a financovaných Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, dôstojne vpíše do histórie jedného z najväčších a najtradičnejších folkloristických sviatkov Slovákov z celého sveta.