Igor Furdík na vernisáži výstavy Slovensko, krajina v srdci Európy

V pondelok 18. novembra 2013 sa v Dvorane Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP v Bratislave uskutočnilo v slávnostnej atmosfére vyhodnotenie súťaže výtvarných prác detí a žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska, ako aj z krajanského zahraničia, s názvom Slovensko, krajina v srdci Európy. Súťažná prehliadka bola v jej V. ročníku obsahovo, tematicky a námetovo zameraná na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy.

Spoluorganizátorom súťaže bol aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na vernisáži sa zúčastnil a prítomným oceneným žiakom (vrátane detí krajanov a ich pedagógov a rodičov zo Srbska, Rumunska a Írska), ako i hosťom podujatia prihovoril aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Podrobnejšia informácia vrátane fotogalérie v sekcii Krajania doma.