Igor Furdík ocenil aktivity Slovensko-českej spoločnosti v Prahe

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Igor Furdík prijal 11. júna 2012 predsedu Slovensko-českej spoločnosti Radovana Čaploviča a prevádzkovateľa predajne Slovenská kniha v Prahe Zbyňka Adama. Predmetom rokovania boli aktivity spoločnosti ako aj jej snaha udržať existenciu Slovenskej knihy, jediného slovenského kníhkupectva v Českej republike.

Z. Adam považuje za najväčší problém fakt, že predaj slovenských kníh v Českej republike už tri roky za sebou klesá a priestory predajne, ktorá momentálne sídli v budove Českej akadémie vied, má ako prevádzkovateľ zabezpečené iba do konca júla. Bez finančnej podpory z českej alebo slovenskej strany však predajňa svoju činnosť neudrží. Preto využil možnosť podpory zo strany Slovenskej republiky a prostredníctvom Slovensko-českej spoločnosti požiadal o investičný projekt na poskytnutie dotácie v roku 2012. Hlavným zámerom projektu je pokračovať v šírení povedomia o slovenskej umeleckej a odbornej literárnej produkcii v českom prostredí. Počas rokovania boli posúdené možnosti, ktoré by mali systémovo riešiť otázku ďalšieho dlhodobého zabezpečenia prevádzky predajne v Prahe.

Fungovanie Slovensko-českej spoločnosti v Prahe, o ktorej informoval jej predseda R. Čaplovič,  je popri využívaniu iných, hlavne vlastných zdrojov financovania, závislé aj na dotáciách zo strany SR. Ich prioritou je podpora kultúrnej, spoločenskej, umeleckej, vzdelávacej, výstavnej a vydavateľskej činnosti. Spolok už niekoľko rokov pôsobí ako spoluvydavateľ časopisu Slovenské listy. V rámci vzdelávacej činnosti organizuje kurzy pre deti a mládež zamerané na reálie z oblasti histórie, slovenského jazyka a etnografie a organizuje aj tradičné podujatie pri príležitosti výročia SNP. Kultúrno-spoločenské aktivity sú spojené s organizáciou Slovenských dní v Plzni a v Prahe, ktoré sa konajú v rámci dní Česko-slovenskej vzájomnosti.

Predseda ÚSŽZ I. Furdík ocenil činnosť a doterajšiu prácu spolku aj predajne a informoval o ďalších zámeroch a perspektívach činnosti úradu spojených aj s budúcou spoluprácou a možnosťami podpory Slovensko-českej spoločnosti a predajne Slovenská kniha v Prahe.