Igor Furdík prijal potomkov Slovákov z Argentíny

Igor Furdík, predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), privítal v stredu 20. marca 2013 v priestoroch bratislavského hotela Bôrik dvadsiatku potomkov Slovákov z Argentíny, ktorí bezmála tri týždne prežívali nezabudnuteľné okamihy vlastivedného pobytu v domovine ich predkov. Na neformálnom stretnutí v úprimnej atmosfére otvorenosti, ktorej dominovala emotívnosť pocitov hostí z ich prináležitosti k slovenskosti a k Slovensku, boli prítomné aj podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky Jana Laššáková a Erika Jurinová.

Igor Furdík vo svojom prívete k potomkom Slovákov z Argentíny, ktorí po prvý raz mali možnosť zavítať do vlasti ich predkov, v niektorých prípadoch až tretej či štvrtej generácie, vyjadril radosť už nad samotnou skutočnosťou, že vďaka politike Slovenska vo vzťahu ku krajanom v zahraničí sa mohol doslova historický projekt uskutočniť. Zároveň im vysvetlil aj rolu, akú v takejto podpore v záujme zachovávania a zajedno i revitalizácii slovenskosti v prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí či ich potomkov, zohráva samotný úrad.

Podrobnejšie informácie:

http://www.uszz.sk/sk/potomkovia-slovakov-z-argentiny-sa-lucili-basnou–vlast-predkov–im-pripomenu-aj-medovnikove-srdcia