Igor Furdík zavítal medzi Slovákov v srbskej Vojvodine

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 10.-14. decembra zúčastňuje na pracovnej zahraničnej ceste v prostrediach Slovákov v srbskej Vojvodine. Počas piatich dní nasýteného programu sa Igor Furdík v sprievode Augustína J. Langa z OPOT ÚSŽZ (Odbor politický a teritoriálny ÚSŽZ) stretne postupne s kľúčovými osobnosťami významného a zajedno i úspešného slovenského politicko-spoločenského, vzdelanostného, kultúrneho a duchovného života našich krajanov v tejto časti Európy.

Na Dolnej zemi v Srbsku Igor Furdík postupne navštívi dôležité bašty prejavov hrdej slovenskej prítomnosti vo Vojvodine: Báčsky Petrovec, Nový Sad, Selenču, Starú Pazovu, Pivnicu, Kysáč, Kovačicu, obec Jánošík, a, prirodzene, aj hlavné mesto Srbska Belehrad.

V náročnom itinerári cesty sú zakomponované okrem iných aj stretnutia a rokovania s Katarínou Melegovou Melichovou, predsedníčkou Matice slovenskej v Srbsku, Samuelom Vrbovským, biskupom Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v Srbsku, Annou Tomanovou Makanovou, znovuzvolenou predsedníčkou Národnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Paľom Beličkom, riaditeľom Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, Pavlom Marčokom, predsedom Obce Báčsky Petrovec, Jarmilovou Stojimirovičovou, riaditeľkou Knižnice Štefana Homolu v B. Petrovci, v Starej Pazove navštívi aj „Starú hurbanovskú faru“, kde sa stretne s Igorom Feldym, farárom tamojšieho evanjelického cirkevného zboru.

V priebehu návštevy sa I. Furdík stretne aj s ďalšími významnými dejateľmi slovenského politicko-spoločenského i kultúrneho života – Pavlom Surovým v Kysáči, Jánom Bohušom z Hložian, v Kovačici prijme Igora Furdíka predseda Obce Kovačica Miroslav Krišan, v meste navštívi aj ateliér insitného majstra Jána Glózika, ako aj Galériu insitného umenia v Kovačici, v ktorej sa s riaditeľkou Máriou Raspirovou pozhovára o plánoch galérie v roku 2015.

Pracovných stretnutí počas cesty bude viac, my sme vylúpli z programu predsedu ÚSŽZ tie najpodstatnejšie. K nim je bezpochyby potrebné priradiť aj návštevy slovenských škôl a škôl s vyučovacím jazykom slovenským vo Vojvodine. Počas pracovnej návštevy Slovákov v Srbsku sa Igor Furdík stretne aj so zástupcami slovenských krajanských médií.