Internetový časopis CERUZKY VO SVETE – podnetný počin pre krajanské deti

V Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme sa úprimne potešili mailu, najmä ale jeho prílohe – úvodného čísla internetového detského časopisu CERUZKY VO SVETE vo formáte PDF – ktorý nám v uplynulých dňoch poslala Jarmila Buchová, Slovenka žijúca v Nemecku. Na svete je nový časopis, zrodivší sa v myšlienkovej, tematickej a inšpiratívnej ambicióznosti tvorivých a pedagogicky orientovaných krajaniek, ktoré v komunitách Slovákov v krajinách západnej Európy, ale aj mimoeurópskych zámorských štátov, citlivo vnímajú naliehavosť a potrebu pulzujúcej vzdelanosti ich detí s akcentom na jazykové návyky v materinskej reči – slovenčine.

A tak si odteraz prostredníctvom internetových médií Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – webového sídla www.uszz.sk , ako aj portálu www.slovenskezahranicie.sk budete môcť zalistovať v pestrosti aktivít, nápadov a myšlienkových poryvov detí. A zajedno verme, že tieto sa postupne rozvinú aj do tvorivých novinárskych predsavzatí krajaniek – pedagogičiek, snažiacich sa najmladšej generácii Slovákov vštepiť zručnosť v ovládaní slovenského jazyka a zároveň v nich pestovať v slovenských komunitách, pôsobiacich v domovských štátoch našich krajanov, prirodzený vzťah k ich formujúcej sa slovenskosti, ako aj k našej spoločnej vlasti – Slovensku.

Aby sme vám bez veľkých rečí predstavili úvodné a zároveň sťaby „pilotné“ číslo časopisu pre krajanské deti v štátoch západnej Európy a zámoria, nože doň nazrime slovami a myšlienkami, ktorými ho uviedla v editoriale šéfredaktorka Jarmila Buchová.

 

CERUZKY VO SVETE

s podtitulom

Časopis pre slovenské deti žijúce v zahraničí

 

Ahoj milá kamarátka,

ahoj milý kamarát,

som ceruzka Zuzka a spolu s mojimi kamarátkami ceruzkami som pre teba pripravila prvé číslo nášho časopisu. Pomáhali mi deti a pani učiteľky z vyučovania slovenčiny zo slovenských vzdelávacích centier v zahraničí.

Témou nášho prvého čísla je Advent a Vianoce. Nájdeš tu reportáže o tom, ako slovenské deti privítali Mikuláša, kto nosí deťom vo svete na Vianoce darčeky a ako prežívajú Vianoce deti, ktoré žijú v zahraničí. Mikuláš mal tento rok naozaj veľa práce. Kde všade bol? Bol na Islande, vo Francúzsku, Dánsku, Írsku, Anglicku, v Nemecku, dokonca zaletel až do Ameriky a Kanady. Prečítaj si o tom, ako ho tam deti privítali a čo všetko pre neho pripravili.

V rubrike Fotopríbeh je záznam z vianočného divadelno-hudobného pásma Betlehemská hviezda, ktoré pripravili deti v Mníchove. Zapoj sa do súťaže a pošli nám do redakcie príbeh, ktorý napíšeš podľa týchto fotografií.

V rubrike Zápisník cestovateľov sa zoznámiš s mojimi kamarátmi Jankou a Maťkom, ktorí sa pripravujú na svoju veľkú cestu okolo sveta. Dozvieš sa, odkiaľ prišli. A kam sa chystajú? No predsa do sveta, k slovenským deťom vo svete. O tom, čo všetko tam uvidia a zažijú, nám vždy aj napíšu.

V rubrike Zvuková pohľadnica pripravila teta Inga reportáž o tom, ako sa na Vianoce pripravujú slovenské rodiny v Mníchove. Čo patrí na Štedrovečerný stôl na Slovensku? To sa dozvieš v rubrike Medzinárodná kuchyňa, kde začíname Slovenskom. V časopise nájdeš príbehy na čítanie, úlohu: napísať príbeh, obrázky na vymaľovanie, hádanky a doplňovačky.

Pri čítaní a riešení úloh Ti prajem veľa zábavy

ceruzka Zuzka

a šéfredaktorka Jarmila Buchová.

 

PS: dočasný  web:  https://sites.google.com/site/ceruzkyvosvete/home

 

CERUZKY VO SVETE  JANUÁR 2015