Kestúc slávi Deň Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku srdečne pozýva na oslavy DŇA SLOVÁKOV V MAĎARSKU, ktoré sa uskutočnia v sobotu 5. júla 2014 v Kestúci. Spoluorganizátormi dňa s pestrým kultúrnym a spoločensko-zábavným programom v žičlivom krajanskom duchu sú Osvetové centrum CSSM, Slovenská národnostná samospráva obce Kestúc, Samospráva obce Kestúc a Katolícka cirkev v Kestúci.

V rámci oficiálneho programu o 11.00 h otvoria výstavu Cyrila a Metoda v  Obecnom klube (Szabadság tér 18.), o 13.00 h sa začína Ekumenická pobožnosť, počas ktorej odovzdajú vyznamenania CSSM  „Za našu národnosť“ v rímskokatolíckom kostole sv. Klementa (Temető u. 2.). O 15.00 h nasleduje pod názvom „Vínko, vínko, vínko červené“ tematický galaprogram regionálnych kultúrnych stredísk Osvetového centra CSSM na námestí sv. Klementa (Szent Kelemen tér).

V sprievodných programoch sa predstavia inštitúcie CSSM, súčasťou bude aj  Ľudovoumelecká a gastronomická prezentácia regionálnych kultúrnych stredísk Osvetového centra CSSM, Národopisná výstava v Obecnom dome Jozefa Petrika (Szabadság tér 28.), ako aj Miestnohistorická výstava (Széchenyi István u. 12.).