Konferencia v Novom Sade: 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine

Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku organizujú v piatok 16. októbra 2015 medzinárodnú konferenciu s názvom 270 ROKOV DEJÍN, LITERATÚRY A JAZYKA SLOVÁKOV VO VOJVODINE.

Konferencia sa uskutoční v spomínanom dni od 9.30 h v priestoroch Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade (pracovná časť rokovania sa začína o 10.00 h). Viac ako 50 účastníkov konferencie zo Srbska a zahraničia budú prezentovať svoje príspevky z oblasti dejín vojvodinských Slovákov, literatúry a jazyka a to v troch sekciách: historickej, literárnovednej a lingvistickej.

V sobotu 17. októbra 2015 organizátori usporiadajú pre účastníkov konferencie výlet, ktorý má za cieľ oboznámiť hostí so slovenskými vojvodinskými inštitúciami a organizáciami.

Konferenciu finančne podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Filozofická fakulta UNS a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.