Kovačická Magdaléna v bratislavskom centre KALAB

V utorok 17. decembra 2019 o 18.00 h priaznivcov insitného kumštu Slovákov z Vojvodiny pozýva Kalab v Bratislave na Zámockej ulici na predvianočnú vernisáž k výstave Kovačická Magdaléna. Svoje diela tu prezentuje predstaviteľka najmladšej generácie naivných autoriek slovenskej menšiny zo Srbska Magdaléna Tomanová. Mladá generácia autorov si vytvára vlastné štýly, napríklad Miroslav Hraško svoj nezameniteľný insitný minimalizmus. Magdaléna Tomanová, ako sama hovorí, že mala na ňu mala vplyv aj goticko-metalová hudba, čo si prenáša aj do maľby. Inšpirovaná snovými a fantazijnými motívmi sa nám predstaví aj v Kalabe spolu s kurátorom výstavy Pavlom Babkom. Popri Magdaléne KALAB predstaví aj niekoľko najlepších autorov a autoriek, ktorí sú zapísaní na liste nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska. 

Viac informácií k vernisáži:

https://www.facebook.com/events/438767917044111/ 

V Kalabe sú ešte vystavené aj diela jedného z najmladších autorov naivného maliara zo Srbska z Vojvodiny Miroslava Hraška, ktorého obrazy boli aj súčasťou Bienále ilustrácií Bratislava. Stal sa prvým naivným maliarom, ktorý je súčasťou tohto medzinárodného podujatia, keďže minulý rok vo vydavateľstve Buvik vyšli jeho ilustrácie v knižnej podobe.

Čochvíľa sú tu vianočné sviatky. Máte výbornú príležitosť umením potešiť aj vašich blízkych pod niektorým z vianočných stromčekov. Okrem toho, že urobíte niekomu radosť pekným obrazom, zároveň tým podporíte trvalejšiu udržateľnosť tohto umenia vo Vojvodine, aby aj ďalší mali motiváciu tvoriť. Každý z obrazov s rozmermi 35 x 45 cm je po 200,- eur. V prípade záujmu sa ohláste na mail: kalabcentrum@gmail.com.

Autor patrí ku staršej generácii vojvodinských autorov,  svoju tvorbu odprezetoval na niekoľkých samostatných výstav nielen v Srbsku či na Slovensku, ale napríklad aj v Paríži, v Ženeve či New Yorku. Jeho obrazy zaznamenávajú majú jedinečný štýl, ktorý si autor zvolil, ktorý nazývame tzv. insitným minimalizmom.

Štýl Miroslava Hraška sa vymyká všetkému, čo v súvislosti s insitným slovenským maliarstvom z Vojvodiny poznáte. Zvolil si vlastnú cestu jemných, ľahkých ťahov bez prikrášľovania. Jeho ruka zachytáva svet v jednoduchosti, ktorých obsah je neuveriteľne bohatý a môžeme v nich vidieť zachytené tradície, prostredie, jednoducho život slovenskej menšiny vo Vojvodine, aký si Miro pamätá aj zo svojho detstva.

V prílohe nájdete fotografiu ku každému z obrazov.

"Miroslav Hraško vo svojej tvorbe vychádza z názoru, že z diaľky sa na svet pozerá lepšie. Z diaľky lepšie spoznávame podstatu vecí. Obyčajne v každodennom živote reagujeme opačne. Ak chceme niečo lepšie vidieť a spoznať, obvykle sa k tomu snažíme viac priblížiť." 
Vladimír Valentík, Báčsky Petrovec 

"Mirovo maliarstvo nie je naivné, ono je nevinné. To, čoho sa už veľká väčšina strednej generácie slovenských instiných maliarov v Srbsku dávno vzdala, z Mirových obrazov stále dýcha: je to úprimnosť, nevinnosť, pokora,…" 
Pavel Babka, Kovačica 

"Maľovanie pre mňa znamená naplnenie. Som šťastný, keď maľujem. V niektorých chvíľach zabudnem na všetko a venujem sa iba tomu. Cítim vnútorný pokoj. Mojim hlavným povolaním je včelárstvo a maľovanie je moja láska. Neočakávam, že budem slávnym, ale chcem maľovať." 
Miroslav Hraško