Krajania v Ľubľane si založili Spolok Slovákov a priateľov Slovenska v Slovinsku

Krajanská rodina sa rozrastá. Pozitívna a potešujúca zvesť sa k nám dostala zo Zastupiteľského úradu SR v slovinskej Ľubľane. JE Eva Ponomarenková, veľvyslankyňa SR v Slovinsku, nás informuje, že uprostred júla sa na pôde ZÚ uskutočnilo stretnutie výkonného výboru nedávno (25. mája 2020) zaregistrovaného Spolku Slovákov a priateľov Slovenska v Slovinsku. Predsedníčka spolku Ana Kominka informovala, že konanie ustanovujúcej schôdze (plánovanej na 18. júla) sa muselo odložiť na neskorší termín z dôvodu sprísnených obmedzení zhromažďovania v Slovinsku v dôsledku pandémie koronavírusu.

V mene novo sa konštituovanej krajanskej organizácie v Slovinsku – vôbec prvého spolku Slovákov v našej spriatelenej krajine, ktorú si donedávna ešte dosť často mýlili (najmä v opačnom garde) so Slovenskom nielen mnohé, najmä západné médiá, ale aj politici, sa Ana Kominka poďakovala pani veľvyslankyni Eve Ponomarenkovej za spoluprácu, užitočné rady a pomoc v procese registrácie spolku a odovzdala jej čestné členstvo v spolku.

Eva Ponomarenková pripomenula, že primárnou úlohou spolku má byť zvyšovanie povedomia o Slovensku v Slovinsku, informovala členov výkonného výboru Spolku Slovákov a priateľov Slovenska v Slovinsku o výmene na poste predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, o možnosti a podmienkach predkladania projektov a v tejto súvislosti upozornila na potrebu prekladu štatútu spolku do slovenského jazyka. Príjemnú a plodnú atmosféru stretnutia zavŕšila živá diskusia o cieľoch a prvých plánoch aktivít spolku. Sú v nich o. i. zahrnuté folklórny festival, súťaž vo varení, vydávanie časopisu a ďalšie. V súčasnosti je už plne funkčná aj facebookova stránka spolku.

 

Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, blahoželá krajanom v ich odhodlaní rozvinúť aktivity v Spolku Slovákov a priateľov Slovenska v Slovinsku, želá im veľa pozitívnej energie, tvorivých motívov a nápadov v ich činnosti a teší sa, prirodzene, na vzájomnú komunikáciu.

 

Kontakt na Facebook Spolku Slovákov a priateľov Slovenska v Slovinsku:

Društvo Slovakov in prijateljev Slovaške v Sloveniji

 

Na titulnej fotografii:

JE pani Eva Ponomarenková, veľvyslankyňa SR v Slovinsku (vľavo), spoločne s Anou Kominkou, predsedníčkou novovzniknutej krajanskej organizácie Spolku Slovákov a priateľov Slovenska v Slovinsku počas stretnutia na pôde ZÚ SR v Ľubľane.

Na snímkach vo fotogalérii:

Okamihy z návštevy členov výboru Spolku Slovákov a priateľov Slovenska v Slovinsku na pôde veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ľubľane.

Foto: Facebook Spolku Slovákov a priateľov Slovenska v Slovinsku