ĽUDOVÉ NOVINY, týždenník Slovákov v Maďarsku, oslavuje v Mlynkoch 60 rokov činnosti

Týždenník Slovákov v Maďarsku vychádza nepretržite od roku 1957, teda v tomto roku oslavujú ĽUDOVÉ NOVINY svoju „60-ročnicu“. Vydavateľ Ľudových novín spolu s redakciou sa rozhodli dôstojne, zároveň pracovne osláviť toto jubileum usporiadaním sympózia o minulosti, ale aj prítomnosti týždenníka a možných výzvach, ktoré ho ešte čakajú. Jednodňové odborné stretnutie za finančnej podpory Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska sa uskutoční v stredu 4. októbra 2017 o 10.00 h v priestoroch Strediska pilíšskych Slovákov v Mlynkoch (2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 16.).

Po úvodných prejavoch konateľa spoločnosti SlovakUm s. r. o. Imricha Fuhla a šéfredaktorky Evy Fábiánovej sa prítomným prihovorí predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková, ktorá bude prednášať o štruktúre našich novín v súvislosti s majiteľom, resp. o svojom pôsobení na čele našej redakcie. Docentka Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Mária Follrichová bude hovoriť o tom, ako vnímajú odborníci Ľudové noviny spoza hraníc. O postavení Ľudových novín v krajanských médiách bude prednášať člen Redakčnej rady Ľudových novín a pracovník Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ľudo Pomichal. Prednášku s názvom Slovenské noviny v Pešti si môžete vypočuť od externej spolupracovníčky Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Anny Kováčovej a o jazyku týždenníka ĽUDOVÉ NOVINY bude prednášať Vlasta Zsákaiová Držíková.