Magazín SLOVENSKO s podtitulom „Zima 2016“ – prísľub podnetného spoločníka

Magazín Slovensko – časopis pre Slovensko a slovenský svet je periodikum, ktoré kvartálne vydávajú Matica slovenská a tlačiareň Neografia, a.s. v Martine. Je to reprezentačný časopis, určený na propagáciu slovenských dejín a tradícií, slovenskej prírody, významných osobností a kultúrnych i materiálnych hodnôt života nášho ľudu. Koncom uplynulého roka uzavrel už 38. ročník svojho vychádzania. Uzavrel ho v rámci kvartálu štvrtým číslom s podtitulom „Zima 2016“.

Prevažnú časť tohto 48-stranového čísla veľkého formátu tvoria textovo-obrazové biografie našich významných osobností z bližšej i vzdialenejšej minulosti. Nájdeme tu populárne portréty národovca a publicistu, generálneho biskupa evanjelickej cirkvi a účastníka i signatára Deklarácie slovenského národa, prijatej v Martine 30. novembra 1918 Jura Janošku, portrét spisovateľa a dlhoročného osobného lekára L. N. Tolstého, Ružomberčana Dušana Makovického, pripomenutie života a tvorby karikaturistu a animátora Viktora Kubala, život a dielo sochára Frica Motošku (okrem iného autora sochy J. M. Hurbana v Hlbokom), unikátne sprítomnenie diela Dušana Jurkoviča prostredníctvom jeho kúpeľnej budovy v Luhačoviciach na Morave i život a výtvarné dielo akademického maliara Ondreja Zimku.

Prírodné krásy a turistické zaujímavosti na Slovensku propagujú obrazovo-textové reportáže Zopár slovenských naj – európskych aj svetových a Najlepšie turistické sezóny od samostatnosti. Publikujú aj štúdiu o spôsobe života a tradičnej i súčasnej kultúre Goralov, svojrázneho etnika, žijúceho na pomedzí Oravy, Liptova a Spiša, a tiež článok Málinčania doma aj na Dolnej zemi o živote a kultúre, ale i sociálne podmienenom pohybe obyvateľov „zo spodku“ Slovenského Rudohoria – z obce Málinec. Viaceré celoštátne folklórne slávnosti s matičným pozadím zaznamenáva reportáž Od Bratislavy po Detvu.

Rovnocenné miesto v periodiku dostali i naši krajania, žijúci v zahraničí. Článok Krajania a desaťročnica ich úradu na konferencii prináša sumu informácií o činnosti Úradu pre Slovákov v zahraničí (ÚSŽZ) v uplynulom roku, ktorý bol uzavretý dvojdňovou odbornou konferenciou koncom októbra minulého roku v Bratislave. O premyslenej a nepretržitej vydavateľskej činnosti Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci (Vojvodina v Srbsku) a Spolku Slovákov v Poľsku referuje článok Jubilejný Život a nový kalendár. Slovom „Život“ sa tu myslí mesačný tlačový orgán Slovákov v Poľsku, ktorého 700-té číslo vyšlo na jeseň minulého roku. Krajanom v Báčskom Petrovci sa v roku 2016 zasa podaril mimoriadny edičný čin. Ako originálnu publikáciu vydali prvý ročník Slovenského svetového kalendára na rok 2017.

Trojstranovú pozornosť časopis venuje aj literárnej udalosti roku 2016 – Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach. Obrazovo-slovná reportáž má názov Spisovateľský hlas (nielen) z Trenčianskych Teplíc, pričom treba zdôrazniť, že okrem spisovateľského Literárneho týždenníka je to jediné slovenské periodikom, ktoré tejto udalosti venuje náležitú pozornosť. Do tohto „literárneho odseku“ bezpochyby patrí aj reportáž o kultúrnom pôsobení Pamätného domu zakladateľa žánru literatúry faktu Vojtecha Zamarovského, ktorý je jeho rodným domom a nachádza sa tesne pod Trenčianskym hradom. Dnes plní prostredníctvom Pamätnej izby V. Z. nielen úlohy memoriálového múzea, ale aj svojrázneho múzea antiky s artefaktmi zo zbierok spisovateľa.

Ďalšia reportáž, kombinovaná rozhovorom s generálnym riaditeľom Jurajom Hegerom, približuje úspešnú vydavateľskú činnosť Vydavateľstva Slovart, orientovanú predovšetkým na tituly o Slovensku a od slovenských autorov.

Nielen vianočnú, ale všeobecne duchovnú atmosféru navodzuje článok Nástroje znejúce tisíckou píšťal o histórii i súčasnosti kostolných organov a o jednom z ich tvorcov – Gabrielovi Biesovi. Nechýba ani obrazová reportáž o histórii polstoročnej Bratislavskej lýry a ani všadeprítomná gastronómia. Tentoraz zasvätené gastronomické rady poskytol Lipták Štefan Packa.

Vstupným materiálom do čísla je dvojrozhovor s predsedom Matice slovenskej Mariánom Tkáčom a správcom Matice slovenskej Marošom Smolcom. Rozhovor má titulok Rok zmien sa končí a ďalšie ešte prídu…