Milan Ján Pilip informoval o kľúčových úlohách ÚSŽZ na tlačovej konferencii

Predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip predstúpil vo štvrtok 21. januára 2021 v prítomnosti Richarda Sulíka, predsedu strany Sloboda a solidarita, pred médiá, aby ich oboznámil nielen s odpočtom doterajšieho plnenia úloh štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom, za ktoré úrad zodpovedá pod jeho vedením od 16. júla 2020, ale načrtol aj tému aktuálnych kľúčových výziev. Jednou s nosných je aj blížiace sa sčítanie obyvateľstva SR. V tejto súvislosti M. J. Pilip uviedol, že Slováci žijúci v zahraničí s trvalým pobytom na Slovensku sú povinní sa sčítať v rámci slovenského sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021. Tí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, sa sčítajú v krajine, kde žijú. Zároveň vyslal apel na krajanov, aby sa do sčítania, ktoré sa uskutoční od 15. februára do 31. marca 2021, zapojili: „Tieto údaje nám pomôžu lepšie nastaviť politiku voči krajanom," vysvetlil M. J. Pilip.

Predseda ÚSŽZ v ďalšej časti svojho vystúpenia uviedol, že "vo februári spúšťa ÚSŽZ informačnú kampaň v súvislosti s vydávaním osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí." Jeho držiteľ môže na Slovensku pracovať bez pracovného povolenia, študovať na vysokej škole a môže si tiež požiadať o občianstvo SR už po troch rokoch.  Najviac záujemcov o osvedčenie je podľa štatistík  príslušného odboru  ÚSŽZ z  Ukrajiny a Srbska. Problém však nastáva s predložením písomného svedectva o národnom povedomí. M. J. Pilip k tomu kriticky poznamenal: „Toto zneužívajú niektorí špekulanti v zahraničí, ktorí majú organizácie, a dávajú si za to platiť rádovo stovky eur," povedal predseda ÚSŽZ s tým, že reálny správny poplatok za konanie je 10 eur a ďalšie náklady sú spojené len s poštovným a prekladom dokumentov. Informačná kampaň má podľa jeho slov pomôcť žiadateľom spoznať ich práva.

ÚSŽZ sa chce v nadchádzajúcom období upriamiť o. i. aj na  užší kontakt s tzv. novou diaspórou, teda krajanmi, ktorí odišli do zahraničia len nedávno a chcú sa vrátiť na Slovensko, alebo v rôznej miere prejavujú ochotu spolupracovať. V minulosti sa totiž úrad podľa M. J. Pilipa sústredil skôr na komunikáciu s tradičnými komunitami. V rámci plnenia každoročných úloh, ktoré má ÚSŽZ vo svojej gescii, predseda úradu zdôraznil, že cieľom úradu je aj zdokonalenie dotačného systému v rámci podpory projektov krajanov. Okrem iných aspektov by malo spočívať v tom, aby boli dotácie pre krajanov rýchlejšie vyplácané, k čomu má napomôcť zmodernizovanie elektronického dotačného systému.

ÚŠŽZ sa mieni v tomto roku i v nasledujúcich obdobiach zamerať aj na podporu krajanskej infraštruktúry, teda nákupu či rekonštrukcie nehnuteľností. ÚSŽZ zároveň vypracúva návrh novej Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021 až 2025.

V závere tlačovej konferencie M. J. Pilip podčiarkol, že Slovenská republika má nielen záujem o našich krajanov, ale zároveň vníma aj ich veľký potenciál pre Slovensko. Žiaľ, zatiaľ sa nám ho nie vždy darilo aj využiť v prospech nás všetkých.

 

SLEDUJTE VIDEOZÁZNAM

Z TLAČOVEJ KONFERENCIE:

https://www.facebook.com/stranasas/videos/447426056447035

 

Uverejnené: 21. 1. 2021