Milan Vetrák na Novohradskom národnostnom stretnutí v maďarskej Banke

Zväz Slovákov v Maďarsku, Župná knižnica a Osvetový ústav Bálinta Balassiho v Šalgotarjáne a obecná a slovenská samospráva v obci Banka usporiadali v nedeľu 31. júla 2011 v poradí už 45. Novohradské národnostné stretnutie a XV. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku. Na podujatí, ktoré okrem umeleckých a duchovno-kultúrnych zážitkov prezentovalo aj spontánnosť slovenskej vzájomnosti a spoločnú hrdosť na kultúrne dedičstvo našich predkov, sa zúčastnil aj Milan Vetrák, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Bohatý program bol počas dňa rámcovaný viacerými hodnotnými podujatiami. V popoludňajších hodinách sa v obci Banka (v samotnej obci v Novohradskej župe žije okolo 700 obyvateľov) uskutočnili folklórne bohoslužby, na ktorých spoluúčinkoval spevokol Ozvena z Budapešti. Po duchovnej slávnosti nasledoval krojovaný sprievod k prírodnému javisku, na ktorom sa od 16.30 h odvíjalo otvorenie 45. Novohradského národnostného stretnutia a XV. Celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku.

Na otvorení stretnutia a folklórnych slávností sa účinkujúcim a hosťom prihovoril Milan Vetrák, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vo svojom prívete vyzdvihol umelecké nadanie a muzikálnosť Slovákov v Maďarsku, pričom zdôraznil ich lásku k folklóru, ktorá premenila Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku na pestrofarebné žriedlo kultúrnej a duchovnej energie. Obzvlášť je tento fenomén významný ako zdroj inšpirácie pre mladú generáciu Slovákov v Maďarsku, aby sa táto hlásila k svojim slovenským koreňom a našim spoločným hodnotám. M. Vetrák apeloval na prítomných krajanov, aby si Slováci v Maďarsku uvedomovali, že sú dedičmi bohatej a jedinečnej kultúry, na ktorú môžu byť právom zdravo hrdí. Nabádal ich, aby sa hrdo hlásili k svojej starej vlasti, Slovensku, úspešnému a rešpektovanému európskemu štátu, ktorý nezabúda na svojich krajanov v zahraničí. V kontexte významného roku, v ktorom sa v európskych krajinách uskutočňuje sčítania obyvateľstva, M. Vetrák zdôraznil, že pre Slovákov v Maďarsku bude tento plebiscit východiskom do ďalších desiatich rokov. Vyzval ich, aby sa hrdo prihlásili k svojej národnosti, k svojmu pôvodu a jazyku. Čím väčší bude v Maďarsku počet Slovákov, tým bude priaznivejšia ich pozícia pri uplatňovaní si svojich práv a väčšia finančná podpora pre ich aktivity.

V pestrom a dramaturgicky pôsobivom programe „Naše dedičstvo“ sa na pódiu postupne predstavili ženské spevácke skupiny zo Šápova a Sudíc, folklórne skupiny a súbory z Banky, Pišpeku, Novohradu, Baňačky, Veňarcu a Terian, FS Dúha z Malého Kerešu a FS Veľká Bukovinka z Répašskej Huty, spevácke skupiny z Mlynkov, Santova, Békešskej Čaby a Galgaguty, Dievčenská spevácka skupina z Veňarcu, Ľudová skupina Svrčkovci zo Šalgótarjánu, FS Vatra z Tlmáč (Slovensko), FS Šafárik z Nového Sadu (Srbsko), Nemecký národnostný spevokol z Berkenye, sólisti Viera Komjáthiová, Žofka Komjáthiová, Anna Komjáthiová, Ildika Očovská, Laura a Vanessa Glückové, Martin Kminiak (heligónka) a Daniela Kminiaková (spev). V záverečnom galaprograme „Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom“, ktorým vrcholili slávnosti, vystúpili vo večerných hodinách folklórne súbory z Bulharska, Ghany, Maďarska, Poľska, Slovenska a Srbska.

Fotogaléria na stránke http://www.zsm.hu/content/view/126/1