Na Festivale slovenského dedičstva v New Jersey pozdravil krajanov Miroslav Lajčák, šéf slovenskej diplomacie

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa v nedeľu 23. septembra 2018 v rámci svojej pracovnej cesty v USA stretol v New Jersey s predstaviteľmi krajanskej komunity žijúcej v Spojených štátoch amerických, ktorá každoročne v tomto období organizuje tradičný “Festival slovenského dedičstva”.

Šéf slovenskej diplomacie ocenil, že Slováci a generácie ich potomkov sa pravidelne takto stretávajú už 41 rokov, keď si pripomínajú tradície a zvyky domoviny, odkiaľ prišli ich predkovia, ako aj mladšie generácie. “Je úžasné vidieť, ako si ctíte odkaz svojich starých a prastarých rodičov a hlásite sa ku svojim koreňom. Zároveň ma napĺňa hrdosťou, keď si uvedomím, koľko Slovákov sa dokázalo presadiť nielen v Amerike, ale aj v iných kútoch sveta. Aj keď sa Slovensko geograficky neradí medzi najväčšie štáty sveta, stopy, ktoré sme zanechali v rôznych oblastiach vedy, výskumu, v športe, kultúre, či v ďalších odvetviach, sú nezmazateľné,” uviedol vo svojom príhovore Miroslav Lajčák, ktorý zároveň poukázal na dôležitosť vzájomnej súdržnosti.

S krajanmi M. Lajčák následne debatoval o viacerých témach, vrátane toho, ako im môže Slovensko pomôcť, ale aj o podmienkach, ktoré postupne vytvára vláda doma za účelom návratu tých, ktorí o to majú záujem a môžu byť značným prínosom pre ďalší rozvoj spoločnosti.

 

ZDROJ: MZVaEZ SR, mzv.sk