Na rekonštrukciu Múzea Slovákov vo Vojvodine vynaloží Slovensko 100-tisíc eur

Jednou z najvýznamnejších udalostí jubilejných 50. Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci (Srbsko) bolo pracovné rokovanie srbského ministra kultúry Predraga Markovića a predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milana Vetráka. Obe strany sa dohodli na spoločnej finančnej podpore rekonštrukcie budovy Múzea Slovákov vo Vojvodine.

"BP

Uzavretie dohody medzi predsedom ÚSŽZ Milanom Vetrákom a srbským ministrom kultúry Predragom Markovićom o finančnej podpore rekonštrukcie budovy Múzea Slovákov vo Vojvodine.

Realizácia projektu je v záujme oboch krajín. Republika Srbsko a srbská kultúrna verejnosť týmto získajú ucelenejší obraz o dejinách a kultúre Slovákov v Srbsku, ktoré je vnímané ako súčasť spoločného slovenského i srbského kultúrneho dedičstva. Slovenská republika v zmysle štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí vníma múzeum ako inštitúciu, ktorá bude odborne dokumentovať a prezentovať dejiny a kultúru jednej z najrozvinutejších slovenských komunít mimo územia Slovenskej republiky. Múzeum Slovákov vo Vojvodine zároveň vytvorí nové podmienky na intenzívnejšiu spoluprácu a dokumentovanie bohatých kultúrnych, spoločenských a historických väzieb dvoch priateľských krajín.

"BP

Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák na pódiu pri otvorení Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci pri predsedníčke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anne Tomanovej–Makanovej a predsedníčke Matice slovenskej v Srbsku Kataríne Melegovej-Melichovej.

Funkciou múzea, ktorého počiatky siahajú do roku 1949, by malo byť zbieranie, výskum, ochraňovanie a prezentácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, pričom na jeho rekonštrukciu vyčlení v roku 2011 Slovenská republika z dotačného rozpočtu ÚSŽZ finančné prostriedky vo výške 100-tisíc eur. Republika Srbsko vyčlení na rovnaký účel v roku 2011 finančné prostriedky v zodpovedajúcej výške 10 miliónov RSD (srbských dinárov). Spolufinancovanie rekonštrukcie sa uskutoční v troch fázach, a to v rokoch 2011, 2012 a 2013, keď bude projekt realizovaný pod záštitou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku ukončený.

"BP

V kultúrnom programe vystúpili aj Kvetoslava Benková-Čániová, Slovenka Benková a Ondrej Maglovský.

"BP

Čestní hostia v hľadisku kultúrneho domu.

"BP

Najmladšia generácia vojvodinských Slovákov.


Foto: Daniel Demjen