Na Úrade vlády SR zasadala dotačná komisia ÚSŽZ

V pondelok 18. júna 2012 v priestoroch Úradu vlády SR zasadala dotačná komisia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej ÚSŽZ). Pracovný program dotačnej komisie, ktorú tvorilo šesť predsedov subkomisií, otvoril Igor Furdík, predseda ÚSŽZ.

Členovia dotačnej komisie zhodnotili úroveň činností odborných subkomisií a posúdili výšku navrhnutých finančných prostriedkov na jednotlivé projekty predložené krajanskými spolkami, vzdelávacími, kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami, vydavateľstvami ako aj jednotlivcami – Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Dotačná komisia ÚSŽZ zároveň posúdila záverečnú skupinu projektov, ktoré odporučila predsedovi ÚSŽZ na schválenie.

ÚSŽZ bude v zmysle odporúčaní dotačnej komisie termínovo riešiť aktuálne projekty, ktoré budú realizované krajanskými komunitami v zahraničí v najbližšom období. Vedenie ÚSŽZ v čele s predsedom Igorom Furdíkom na základe analýzy o prioritách politiky štátnej starostlivosti SR o Slovákov žijúcich v zahraničí navrhne v najbližších dňoch prerokované projekty na podporu aktivít krajanov v zahraničí na schválenie. Dotačná komisia ÚSŽZ posudzovala a analyzovala projekty zatiaľ v celkovej výške 1,059 mil. eur, schválených vládou SR.

Všetky schválené projekty aj s výškou finančných dotácií Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí následne uverejní na svojej úradnej webovej stránke. V súlade so smernicami a princípmi budú upovedomení všetci uchádzači o dotácie.