Navrhnite LOGO KRAJANSKÉHO DVORA! Súbeh v rámci prezentácie podujatia ÚSŽZ počas 51. FSP v Detve

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vypisuje SÚBEH na vypracovanie LOGA KRAJANSKÉHO DVORA, ktorý od roku 2014 úrad spoločne s krajanmi organizuje počas  folklórnych slávností Pod poľanou v Detve.  Zámerom Krajanského dvora je prezentovať a ponúknuť návštevníkom podpolianskych slávností gurmánske špeciality, ľudovo-umelecké výrobky, remeselnícke výrobky, kultúrno-vydavateľskú činnosť, ako aj duchovné hodnoty Slovákov zo zahraničia.  

Počas 3. ročníka Krajanského dvora, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. – 10. júla 2016 v areáli FSP v Detve, osobitosti a špecifiká slovenskej kultúry v zahraničí ponúknu Slováci žijúci vo Francúzsku, Chorvátsku,  Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Srbsku.  

 

PODMIENKY SÚBEHU

–    potrebné je zaslať originálny a doposiaľ nezverejnený návrh loga, plagátu, pozvánky a letáka,

–    návrhy majú byť inšpirované tematikou Krajanského dvora,

–    súbeh je anonymný,

–    návrhy treba zaslať na CD v obálke, na ktorej je napísané heslo. Rozlúštenie hesla, t. j. meno a kontakt na autora, ktorý sa za heslom skrýva, treba priložiť v osobitnej obálke,

–    jeden autor môže poslať viacero návrhov, ale každý návrh má byť v osobitnej obálke s osobitným heslom,

–    návrhy treba zaslať najneskôr do 31. marca 2016 na adresu:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Palisády 29/A, 817 80  Bratislava 15, Slovenská republika

s poznámkou:  KRAJANSKÝ DVOR

 

Súbehová komisia vyberie NAJLEPŠÍ NÁVRH,

ktorého autor získa

ODMENU vo výške 500 EUR.

 

Výsledky súťaže budú zverejnené na webovom sídle ÚSŽZ.

 

Záujemcom o tvorbu Krajanského loga

dávame do pozornosti:

 

Krajanský dvor počas 50. FSP v Detve 2015

http://www.uszz.sk/sk/zaplesalo-srdce-zarosili-sa-oci-pribehovo-folklorna-krajanska-nedela-a-zazitkovo-gurmansky-krajansky-dvor-priblizili-posolstva-slovakov-z-dolnej-zeme

 

Atmosféra Krajanského dvora 2014

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/767/detviansku-krajansku-nedelu-podporilo-veselie-dolnozemskeho-dvora