Nórsko – Slávnostné zasadnutie správnej rady Spoločnosti priateľov Slovenska

V spolupráci Zastupiteľského úradu SR v Oslo a Spoločnosti priateľov Slovenska (Norsk Slovakisk Forum)  sa 18. októbra 2013 v reprezentačných priestoroch veľvyslanectva uskutočnilo slávnostné zasadnutie správnej rady spoločnosti pri príležitosti 10. výročia jej vzniku.

Prezident spoločnosti Ján Zima v prezentácii zhodnotil dekádu činnosti v rámci krajanskej komunity v Nórsku. Vedúci zastupiteľského úradu zdôraznil, že jednou z priorít činnosti veľvyslanectva je aktívna spolupráca a podpora činnosti krajanských spolkov. Zastupiteľský úrad a spoločnosť v tomto roku zorganizovali niekoľko spoločných aktivít, napríklad pri príležitosti dňa detí, v rámci kultúrno-prezentačných aktivít, či spolupráce pri príprave nórskych študentov všeobecnej medicíny študujúcich na Slovensku.

Na podujatí sa taktiež zúčastnila honorárna konzulka v Drammene Zuzana Opavská Wahl, zástupcovia kultúrnej a podnikateľskej obce a členovia spoločnosti. Na základe pozvania zastupiteľského úradu a Spoločnosti bol taktiež prítomný  bývalý veľvyslanec SR v Nórsku a predseda rady Medzinárodného klubu Slovenskej republiky Dušan Rozbora, ktorý súčasne absolvoval prijatie na zastupiteľskom úrade, na Ministerstve zahraničných vecí Nórska a taktiež stretnutie  s deanom diplomatického zboru.                                                                        

Spoločnosť priateľov Slovenska je krajanská organizácia založená v roku 2003, v rámci ktorej taktiež funguje Slovenské detské centrum, ktoré pripravuje podujatia pre deti v predškolskom veku. Prehľad aktivít spoločnosti je dostupný na webovej adrese www.slovak.no.