Nová slovenská literatúra & Nová slovenská architektúra

ŠTVRTOK/DONNERSTAG 12.5.2011

Dado Nagy uvádza najzaujímavejšie knižné novinky uplynulých dvanástich mesiacov a so svojim hosťom – teoretičkou architektúry Henrietou Moravčíkovou bude diskutovať na tému smerovania, výnimočných diel a trendov novej slovenskej architektúry.

Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková pracuje ako vedecká pracovníčka a vedúca Oddelenia architektúry na Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied. Venuje sa teórii, histórii a kritike architektúry 20. a 21. storočia.

Je editorkou vedeckého časopisu Architektúra & Urbanizmus, pôsobí ako predsedkyňa slovenskej pracovnej skupiny DOCOMOMO – medzinárodnej organizácie na výskum a ochranu modernej architektúry.

Je spoluautorkou rozsiahlej knižnej publikácie Architektúra Slovenska v 20. storočí a zostavovateľkou prvej súhrnnej monografie o slovenskej architektúre Architektúra na Slovensku: stručné dejiny. Spolupracovala na prvom celovečernom filmovom dokumente o modernej architektúre na Slovensku. Je nositeľkou Ceny literárneho fondu a Ceny Martina Kusého za teoretické dielo v oblasti architektúry.

Začiatok/Beginn: 19,00 hod./ Uhr
Miesto/ Ort: RSKS/ÖSKV, 6, Otto-Bauer-G 23/11
Vstupné/Eintritt: dobrovoľný príspevok/ freiwillige Spende

Veranstaltung in slowakischer Sprache

Prehľad našich podujatí nájdete pod linkom: http://www.slovaci.at/program.html
Zmena programu vyhradená.

Freundliche Grüße| s pozdravom
Ingrid Konrad
ÖSKV | RSKS