Novinky v ponuke vzdelávacích programov pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (ďalej CĎV UK) pripravilo v spolupráci a pod finančnou záštitou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ponuku odborných vzdelávacích programov a podujatí pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počas celého leta budú mať účastníci  možnosť zdokonaliť sa v slovenčine  i získať praktické skúsenosti v takých oblastiach ako odevný dizajn, animovaný film, folklór a ľudové tance, moderné informačné technológie. Vzdelávanie bude doplnené spoznávaním kultúrnych, historických a prírodných krás Slovenska, rôznymi športovými a zábavnými aktivitami.

V tomto roku predstavuje CĎV UK novinky vpodobe nových vzdelávacích programov Odevný dizajn– letný kurz tvorby odevných doplnkov, Krátky film – letný kurz tvorby animovaného filmu, Bilingválna škola slovenských reálií a anglického jazyka, Letná škola mladých informatikov.

Leto začíname známym programom Slovenčina na každý deň a slovenské reálie, ktorý je určený pre študentov vo veku 15 až 18 rokov. Nadšení priaznivci slovenčiny sa môžu tešiť okrem výučby na prehliadku Banskej Štiavnice, Mýta pod Ďumbierom, Levoče. So študentmi navštívime okrem iného Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Spišský hrad a Vlkolínec.

Odevný dizajn – letný kurz tvorby odevných doplnkovje rovnako určený pre účastníkov vo veku 15 až 18 rokov. Prostredníctvom programu budú študenti priamo vtiahnutí do kreatívneho procesu dizajnu módnych odevov a doplnkov. Predstavenie odevného dizajnu a módnych trendov poskytne študentom ďalšie možnosti smerovania ich budúcej kariéry.

Krátky film – letný kurz tvorby animovaného filmu taktiež určený pre študentov vo veku 15 až 18 rokov, ponúka možnosť zasvätenia do tajov filmového remesla a skúšku realizácie vlastného filmu s využitím animačných techník.

Bilingválna škola slovenských reálií a anglického jazyka je určená pre tých študentov vo veku od 15 do 18 rokov, ktorí majú záujem o zdokonalenie komunikačných zručností súčasne v slovenskom a anglickom jazyku.

Posledná novinka v tohtoročnom programe pod názvom Letná škola mladých informatikov ponúka študentom vo veku 15 až 18 rokov oboznámenie sa s novinkami v oblasti informačných technológií, ktoré môžu využiť pri práci na počítači v rámci ďalšieho štúdia alebo v práci.

V poradí už IV. ročník Letného kurzu výučby choreografie ľudového tanca a slovenských reálií, pre záujemcov od 18 rokov, so sebou prinesie spoznanie mikroregiónu Podpoľania, prípravu choreografie ľudových tancov a vystúpenie na folklórnych slávnostiach v Detve.

Spoločným menovateľom všetkých programov a podujatí je učenie sa a zdokonaľovanie komunikácie v slovenskom jazyku, spoznávanie histórie a súčasnosti krajiny svojich predkov, príjemná atmosféra, nové priateľstvá, zážitky a skúsenosti.

Bližšie informácie o pripravovaných programoch a podujatiach nájdete na webovej stránke CĎV UK www.cdvuk.sk. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom stránky MŠVVaŠ SR www.studyin.sk.

Na Slovákov žijúcich v zahraničí sa teší tím zamestnancov CĎV UK.