Nový pobytový zákon pobúril krajanov

Nový zákon o pobyte cudzincov z dielne bývalého ministra vnútra Daniela Lipšica, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2012, pobúril Slovákov žijúcich v zahraničí. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) sa nestotožňuje so znením nového zákon. Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák už dostal tisíce e-mailov najmä prostredníctvom sociálnej siete Facebook, v ktorých rozhorčení krajania prejavujú svoje sklamanie z prístupu bývalého vedenia ministerstva vnútra ku krajanom. ÚSŽZ  chápe ich pocity z nového zákona, ktorý navodzuje dojem, že Slovenská republika a osobitne niektoré rezorty sú voči krajanom „nepriateľsky naladené“. Na problém upozorňuje aj slovenské veľvyslanectvo v Srbsku a najnovšie aj Kancelária prezidenta SR v liste adresovanom predsedovi ÚSŽZ.
 
Keďže koordinácia tvorby a výkonu štátnej politiky v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí patrí v zmysle zákona č. 474/2005 Z. z. do kompetencie predsedu ÚSŽZ, predseda Milan Vetrák chce situáciu riešiť rokovaniami s dotknutými ministerstvami s cieľom dohodnúť sa na novelizácii zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a na konkrétnych zmenách, ktoré by situáciu krajanov zlepšili. Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák apeluje na príslušné ministerstvá, aby pri aplikácii práva Európskej únie zohľadňovali skutočnosť, že článok 7a Ústavy Slovenskej republiky vychádzajúci z odporúčaní Rady Európy zakotvuje preferenčné zaobchádzanie vo vzťahu k našim krajanom.
 
Nový pobytový zákon totiž zrušil právo na prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a tým aj Schengenského priestoru tým krajanom, ktorým ÚSŽZ vydal osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, a požaduje osobitnú žiadosť držiteľa osvedčenia s cieľom získania takéhoto pobytu, čo by podľa predsedu ÚSŽZ bolo akceptovateľné, ak by sa nepožadovalo splnenie ďalších náležitostí, akými sú napr. lekárske prehliadky alebo opätovná žiadosť o výpis z registra trestov, ktorí krajania musia predkladať už pri žiadosti o vydanie osvedčenia. Predseda ÚSŽZ upozorňoval na niektoré z týchto skutočností ministerstvo vnútra už počas minulého roka ešte pred nadobudnutím účinnosti nového zákona. Osobitným problémom sú tiež otázky súvisiace so zdravotným poistením, ktoré Milan Vetrák mieni prerokovať s novou ministerkou zdravotníctva.
 
Už včera (17. 4. 2012) sa uskutočnilo rokovanie predsedu ÚSŽZ s riaditeľom Úradu hraničnej a cudzineckej polície, na ktorom sa dohodli na novelizácii nového pobytového zákona, a to čo v najskoršom termíne. S cieľom nastaviť systém čo najoptimálnejšie sa tiež dohodli, že zástupcovia ich úradov uskutočnia v máji otvorené diskusné stretnutia s krajanmi v Báčskom Petrovci (Srbsko) a Užhorode (Ukrajina), odkiaľ prichádza 95% žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a následne o aj žiadostí o povolenie prechodného pobytu.
 
V dôsledku politiky nového vedenia ÚSŽZ dochádza k revitalizácii krajanského života v zahraničí, čoho dôkazom sú aj nové historické maximá týkajúce sa počtu žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí (cca 1 000 za rok). Súčasná personálna poddimenzovanosť ÚSŽZ nestačí na efektívne pokrytie tejto agendy a rovnaké informácie ma ÚSŽZ aj od Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru SR, ktorý preveruje pravosť podkladov predkladaných ÚSŽZ v rámci konania o vydanie osvedčenia. Vzniknutú situáciu mieni predseda ÚSŽZ Milan Vetrák riešiť s novým ministrom vnútra a vedúcim Úradu vlády SR.