Novým členom zboru poradcov sa stal vojnový veterán Rastislav Blažek

Súčasný predseda komunitnej organizácie Slovenské Centrum Írsko, Ing. Rastislav Blažek, sa stal novým členom zboru poradcov predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Jeho aktivity budú zamerané na oblasť právnej pomoci a právneho poradenstva v krajanských komunitách.

"DSC00028"

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák (vľavo) odovzdal dekrét člena zboru poradcov Rastislavovi Blažekovi, predsedovi komunitnej organizácie Slovenské centrum Írsko.

R. Blažek je zakladateľom projektu „Centra právnej pomoci“ (Legal Support Project) pre Slovákov žijúcich v Írsku, ktoré sa venuje najmä riešeniu problémov našich krajanov predovšetkým v pracovno-právnych záležitostiach, v oblasti práv a náležitostí sociálneho zabezpečenia občanov EÚ, ale aj v oblasti daňovej rezidencie a nájomných vzťahov v tejto ostrovnej krajine (http://www.slovakcentre.ie/legal-support). V októbri 2010 vydal prvú odbornú publikáciu k problematike pracovného práva v Írsku v Slovenskom jazyku – Sprievodca pracovným právom v Írskej republike.

R. Blažek pracuje v dublinskej právnickej kancelárii a je rovnako veľmi aktívny pri presadzovaní záujmov Slovákov žijúcich v Írsku vo vzťahu k orgánom verejnej správy a samosprávy. Vo svojej novej funkcii by sa rád venoval podpore našich krajanov pri riešení ich praktických, najmä právnych problémov, aj v iných štátoch ako Írsku prostredníctvom siete kontaktných osôb a v spolupráci s Centrom právnej pomoci zriadenom Ministerstvom spravodlivosti SR, ale aj širšie v spolupráci so zástupcami celoeurópskych sietí právnej pomoci alebo právneho poradenstva ako je napr. Centrum SOLVIT zriadené pri Úrade vlády SR.

"DSC00055"

Rastislav Blažek sa venuje podpore krajanov pri riešení ich právnych problémov.

Slovenské centrum v Írsku, ktoré sa R. Blažekovi podarilo v rokoch 2008 a 2009 transformovať na občianske združenie, je však známe aj svojou činnosťou v oblasti vzdelávania a kultúry. Vytvorené vzdelávacie centrum v Írsku sa významnou mierou podieľa na udržiavaní si národného povedomia u Slovákov žijúcich v Írsku výučbou slovenčiny a o zachovaní kultúrnej identity možno hovoriť aj vďaka činnosti a vystúpeniam folklórneho súboru „Ostroha“.

Rodák zo Senice nad Myjavou je absolventom Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, odbor ekonomika armády. V roku 1992 sa stal R. Blažek profesionálnym vojakom armády Slovenskej republiky, pričom jeho úspešné pôsobenie v ozbrojených silách zahŕňa aj zahraničnú misiu pod velením OSN vo Východnom Timore, kde slúžil vo funkcii Zástupcu veliteľa – Náčelníka logistiky (ZV-Nlog) Vojenskej poľnej nemocnice II. stupňa. Počas misie bol povýšený do hodnosti kapitána a za jeho zásluhy a úspechy pri plnení úloh mu 29. apríla 2011 udelil vedúci oddelenia vojnových veteránov Daniel Kostra na pôde ministerstva obrany SR ocenenie – Odznak vojnového veterána.

"DSC09952"

Odznak vojnového veterána udelil 29. apríla 2011 na pôde MO SR Rastislavovi Blažekovi vedúci oddelenia vojnových veteránov Daniel Kostra.