Ozdobí ulicu v Budapešti slovenská plť z Oravy?

Dávny sen Slovákov z hlavného mesta sa môže uskutočniť vďaka veľkorysej pomoci Slovákov z Nižnej. Ako je známe, v 19. storočí prišli z územia terajšieho Slovenska Slováci a usadili sa aj v hlavnom meste. Do vtedajšej Budapešti sa dostali aj plťou, o čom svedčí aj pomenovanie ulice v XIII. obvode Budapešti – Pltnícka. Práve pomenovanie tejto ulice viedlo Zuzanu Hollósyovú, predsedníčku tamojšej slovenskej samosprávy k tomu, že by bolo vhodné a zajedno aj potrebné postaviť pamiatku pltníkom, ktorí prišli do Budapešti.

Ešte začiatkom decembra 2014 sa preto stretli predsedníčka a podpredsedníčka zboru Eva Fábiánová so starostom obce Nižná nad Oravou Jaroslavom Rosinom, aby si priblížili tradície pltníctva, spoznali túto obec na Slovensku a predovšetkým prediskutovali realizáciu myšlienky osadiť skutočnú maketu plte na Pltníckej ulici v Budapešti. Starosta obce J. Rosina prisľúbil, že vyvinie potrebnú iniciatívu s tým, aby Slovenská samospráva v XIII. obvode Budapešti vyšpecifikovala parametre makety plte ako aj spôsob jej dopravy a ďalšie podrobnosti nevyhnutné k úspešnej realizácii projektu. Zuzane Hollósyovej zatiaľ daroval milú pozornosť – jednu z malých makiet plte.

V konštruktívnej a priateľskej debate sa obe strany dohodli, že v máji 2015 uskutočnia v Budapešti spoločné podujatie, počas  ktorého slávnostne osadia pamätník pltníctva a zároveň zorganizujú sympózium na túto tému, úzko spojenú s históriou Slovákov. V kultúrnom aspekte danej tematiky sa otvára priestor aj pre členov folklórneho súboru Oravan, pôsobiaceho v Nižnej, ktorý predvedie choreografiu o pltníctve. Na stretnutí sa zúčastnil aj referent pre kultúru a šport obce Nižná nad Oravou Marek Reguly a vedúci folklórneho súboru Oravan Senior Ján Homola.

ZDROJ: www.luno.hu – Eva Fábiánová Pattayová

Foto: autorka