Písanie novej histórie Slovákov v Poľsku: V Novej Belej slávnostne otvorili Centrum slovenskej kultúry

V nedeľu 28. septembra 2014 Slováci v Poľsku zaznamenali pre celú slovenskú pospolitosť v krajine našich severných susedov vskutku výnimočný a sviatočný deň. V Novej Belej bolo v prítomnosti zástupcov štátnych, krajských a okresných administratívnych orgánov z Poľska a zo Slovenska slávnostne otvorené Centrum slovenskej kultúry.

Slávnosť otvorili spevom slovenskej hymny a hymnickej piesne Kto za pravdu horí predstavitelia slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku a pozvaní hostia. Zhromaždených čestných hostí podujatia privítal Marián Smondek, boli medzi nimi o. i. JE Vasil Grivna, veľvyslanec SR vo Varšave, malopoľský vojvoda Jerzy Miller, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, generálny konzul SR v Krakove Ivan Škorupa, zástupca Ministerstva administratívy a digitalizácie PR Oddelenia pre náboženstva a národnostné a etnické menšiny Michał Erenz, vojt Gminy Nowy Targ Jan Smarduch, tajomníčka Gminy Nowy Targ Beata Szewczyk.

V radoch početných hostí slávnosti boli aj zástupkyňa vojta Gminy Jablonka Małgorzata Kulawiak, riaditeľ kancelárie Euroregiónu Tatry Antoni Nowak, školská inšpektorka z Nového Targu Maria Głuszak, inšpektor stavebného dozoru Karol Paluch, riaditeľka ZŠ v Novej Belej Lucyna Klukoszowska, richtár obce Nová Belá Jozef Majerčak, miestny farár Tadeusz Korczak, bývalí pracovníci Matice slovenskej Stanislav Bajaník a Viera Tapalagová, predseda Spolku Slovákov v Poľsku (SSP) prof. dr hab. Jozef Čongva, čestný predseda SSP Ján Molitoris, podpredsedovia SSP Dominik Surma a František Harkabuz, generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris, delegáti XIII. zjazdu SSP z Oravy a Spiša a ďalší.

Malopoľský vojvoda Jerzy Miller následne odovzdal zaslúžilým krajanom štátne vyznamenania, ktoré im udelil prezident Poľskej republiky Bronisław Komorowski. Prof. dr hab. Jozef Čongva, predseda Spolku Slovákov v Poľsku, bol vyznamenaný Krížom Rádu Polonia Restituta za významné zásluhy v oblasti činnosti v prospech národnostných a etnických menšín a za významné úspechy vo vedeckej práci. Jozef Majerčak získal vyznamenanie Strieborný kríž za zásluhy za činnosť v prospech lokálnej spoločnosti, za šírenie a propagáciu folklóru.

Hostia v príhovoroch zdôrazňovali význam novootvoreného Centra slovenskej kultúry pre obec a celý región Spiša. V prvom rade bude slúžiť lokálnej spoločnosti, udržiavaniu slovenskej identity a kultúry, ktorá je prirodzenou súčasťou tohto regiónu. Ocenili taktiež vytrvalosť a pozitívny prístup vedenia Spolku Slovákov v Poľsku k uskutočnenej investícií od roku 2006 až dodnes k jej úspešnému ukončeniu.

Centrum bude základom pre riadenie kultúrno-osvetovej činnosti na Spiši. Teraz je najdôležitejšou a prízvukovanou úlohou naplnenie tejto budovy slovenským duchom a zapojenie všetkých krajanov do jej činnosti. Centrum slávnostne posvätil miestny farár Tadeusz Korczak, ktorý taktiež tlmočil pozdrav a modlitebnú pamäť od krakovského diecézneho biskupa Stanislava kardinála Dziwisza.

Výstavbu budovy Centra slovenskej kultúry podporilo vo veľkej miere dnes už neexistujúce Ministerstvo vnútra a štátnej správy PR, ktoré voľakedy viedol terajší malopoľský vojvoda Jerzy Miller, a to vo výške 2.050.000 zlotých, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sumou 1 176 727,75 zlotých (315 776, 68 eur – 30% prostriedkov potrebných na investíciu) a Spolok Slovákov v Poľsku zo svojej vydavateľskej a polygrafickej činnosti poskytol 359 915,85 zlotých. Čiastku 800 eur venovala Matica slovenská. Účtovná hodnota objektu je 3 589 88,75 zlotých a rozpočtová hodnota objektu je vyše 5 420 000 zlotých.

Vďaka projektu Sprevádzkovanie Oddelenia kultúry v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej z prostriedkov z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci cezhraničnej spolupráce Poľskej republiky a Slovenskej republiky 2007-2013, ktorý bol realizovaný v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej v spolupráci so slovenským partnerom Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne, bolo vybavené oddelenie kultúry tohto Centra.  V otvorenej budove má svoje sídlo Obvodný výbor SSP na Spiši a Miestna skupina SSP.

 

AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ,

šéfredaktorka mesačníka ŽIVOT

FOTO: AUTORKA, FRANTIŠEK PACIGA (1)