Pokojné Vianoce a úspešný nový rok 2016!

Milí krajania, v mene Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vám želám príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov v nádeji, že – hoci vzdialení od svojej vlasti – ich strávite v rodinnom kruhu so svojimi najbližšími. Vianočná atmosféra má svoje nenahraditeľné čaro, ktoré je v kresťanskom svete navečito spojené s narodením Ježiša Krista v Betleheme. Prináša so sebou svetlo do odchádzajúcej tmy a vieru i nádej v nový život.

Vianočné tradície tvoria súčasť slovenskej národnej duchovnej identity a kultúrnej priľnavosti ku kresťanským hodnotám, ktoré majú svoje korene v cyrilometodských základoch. Vinú sa z pokolenia na pokolenie a udržiavajú vďaka cirkvám, kultúrnym súborom a umelcom, ktorí nám ich v rôznych podobách stvárňujú a približujú. Vianoce symbolizuje „tichá noc, svätá noc“, ktorá nás nabáda k pokore a rozjímaniu nad novým životom, ako aj rozžiarené vianočné stromčeky v domácich príbytkoch i na verejnosti a darčeky, ktorými chceme potešiť svojich milovaných. Vo vianočnej harmónii ostávame všetci jej deťmi bez ohľadu na náš vek.

Veľmi ma teší, že vďaka Vám, našim krajanom, sa udržiavajú a prezentujú slovenské vianočné tradície v zahraničí. Prostredníctvom obradov v kostoloch, vystúpení detí v školách i predstavení rôznych kultúrno-umeleckých spolkov prispievajú Vianoce s ich neopakovateľnou atmosférou k stmeľovaniu slovenských komunít a k posilňovaniu národného povedomia vo Vašich domovských krajinách i vo svete. Za to patrí obdiv a vďaka všetkým tým, ktorí vianočný duch prenášajú do našich sŕdc a myslí. Mal som mnohokrát možnosť zažiť „slovenskú vianočnú atmosféru“ za dverami Slovenskej republiky i zo vzdialenosti tisícok kilometrov od vlasti a vždy to bol veľmi dobrý a povznášajúci pocit zúčastniť sa rozmanitých slovenských vianočných oslovení.

Moje vianočné želanie je nemenné od nástupu do tejto funkcie. S cieľom posilňovať národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov v zahraničí je potrebná vzájomná komunikácia a spolupráca. Krajanská komunita je jedna rodina, ktorá je síce roztrúsená po celom svete, ale stmeľujú ju i jej vianočné tradície. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude komunikovať s reprezentatívnymi zástupcami krajanov vo svete i v jednotlivých krajinách a podporovať každé úsilie, ktoré bude viesť k posilňovaniu solidatity a spolupatričnosti našich krajanov. Verím, že v pestrom etnickom zložení medzinárodného spoločenstva to bude na prospech nás všetkých pri šírení dobrého mena a pýchy Slovenska na Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vianoce sú kalendárne neodmysliteľne spojené s ukončením roka. Na záver roka 2015 by som tak rád poďakoval krajanom na všetkých kontinentoch našej zemegule za činnosti v oblasti základného, stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu, duchovných i kultúrnych aktivít, informovanosti, médií, podnikateľstva, ktorými ste prispeli k prezentácii Slovenska a posilneniu nášho národného povedomia.

Dovoľte mi, aby som Vám všetkým zaželal úspešný nový rok 2016 a vyjadril nádej, že aj v nadchádzajúcom roku prispejete vo svojich domovských krajinách k dôstojnej reprezentácii materského Slovenska. Zároveň Váš ubezpečujem, že od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí budete mať v tomto Vašom snažení a úsilí podporu.

 

Pokojné Vianoce a úspešný nový rok 2016 želá

Ján Varšo

predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí