Ponuka výučbových programov pre deti krajanov

So zaujímavou ponukou výučbových programov pre našich krajanov zavítali v uplynulých dňoch na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí David Formánek, riaditeľ spoločnosti SILCOM Multimedia SK, s. r. o. a Ing. Roman Švihorík, konzultant tejto spoločnosti pre oblasť školstva. Počas návštevy oboznámili predsedu ÚSŽZ Igora Furdíka s aktivitami spoločnosti v oblasti vzdelávania, ktoré sú využiteľné tak v školách s vyučovacím jazykom slovenským v krajinách so slovenskými národnostnými menšinami, ako aj v štátoch, kde sa slovenské komunity vo svojich aktivitách zameriavajú aj na výučbu slovenčiny detí z rodín krajanov.

Spoločnosť SILCOM Multimedia je vydavateľom pôvodného slovenského výučbového softvéru. Počas svojej existencie si vybudovala silnú pozíciu na trhu multimediálnych výučbových programov a získala veľkú obľubu medzi používateľmi. Výučbové programy spoločnosti Silcom Multimedia využíva väčšina slovenských škôl – materských a základných, ale je možné ich nájsť tiež na školách stredného stupňa. Sú využívané aj v školských zariadeniach pre žiakov s poruchami učenia, alebo v školách so štatútom špeciálnej školy.

Programy podporujú prácu s interaktívnymi tabuľami, veľká časť z nich umožňuje aj tlač pracovných listov. Pútavé grafické spracovanie, animácie, zvukové efekty, spolu s kvalitným obsahom a motivačnými prvkami zaručujú atraktívne spojenie zábavy a výučby. Pre starších žiakov je určené rozsiahle množstvo produktov edície Didakta, zameraných najmä na testovanie a overovanie znalostí z predmetov všeobecnovzdelávacieho charakteru – či už prírodovedného, alebo humanitného zamerania.

Pri vývoji a príprave výučbových programov sa spoločnosť Silcom Multimedia opiera o spoľahlivé zázemie najlepších spolupracovníkov – pedagógov, didaktikov, psychológov, ilustrátorov… Kvalitu jej produktov oceňujú tak koncoví používatelia, ako aj odborná verejnosť. Licenčná politika spoločnosti Silcom Multimedia dovoľuje zakúpené programy používať na všetkých počítačoch v škole, ktorá multilicenciu zakúpila. Dodaný softvér je možné legálne používať aj na domácich počítačoch všetkých pedagogických pracovníkov školy a to po neobmedzenú dobu. Programy pracujú na jednotlivých počítačoch i v počítačových sieťach pri prevádzke zo servera.

Po zakúpení multilicencie môžu školy využiť služby príkladnej telefonickej podpory na riešenie administratívnych záležitostí, alebo technických problémov. Túto službu spoločnosť Silcom Multimedia poskytuje bezplatne – v rámci jednorazovej ceny za zakúpenú multilicenciu. Školy tak nemajú žiadne ďalšie vyvolané náklady.

Na webovej stránke spoločnosti Silcom Multimedia (www.silcom-multimedia.sk) je možné získať podrobné informácie o jej produktoch a tiež demoverzie takmer všetkých ponúkaných titulov.

 

KATALÓG SILCOM 2014