Používanie a prevádzka múzejného katalogizačného modulu ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ

Dátum a miesto konania: 15.-17. apríl 2010, Slovenské národné múzeum, Žižkova 18, Bratislava


HARMONOGRAM

Garant školenia: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Odbor kultúry

Účastníci seminára:
• Slováci žijúci v zahraničí – predstavitelia múzeí, dokumentačných stredísk, knižníc a galérii Slovákov žijúcich v zahraničí
• Lektorka celoslovenského projektu CEMUZ: Mgr. Viera Majchrovičová zo SNM
• Za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí: Mgr. Michaela Grznárová

Program školenia:

14.4. 2010 (streda)

od 14: 00 hod – ubytovanie účastníkov školenia, Hotel Bôrik, Bôrik 15, 814 07 Bratislava

Studená večera (hotel Bôrik)

15.4.2010 (štvrtok)

7.30 – 8.00 Raňajky (hotel Bôrik)
8.30 – Otvorenie školenia, privítanie účastníkov školenia vedením ÚSŽZ
priestory SNM Žižkova 18 /vchod Žižkova 16/,
3. poschodie školiaca učebňa CEMUZ

9.00 Školenie

12.00 – 13.00 Obed, Botel Marina
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu
Bratislava /budova oproti budovy SNM/

13.00 – 16.00 Školenie
17.30 – 18.00 Večera (hotel Bôrik)
19.00 Divadelné predstavenie, Stredisko kultúry, Vajnorská 21, Bratislava – Nové Mesto
Divadelná odbočka pri Dome kultúry Michala Babinku v Padine
N.V. Gogoľ „Ženba“

16.4. 2010 (piatok)

7.30 – 8.15 Raňajky (hotel Bôrik)
9.00 Školenie, priestory SNM Žižkova 18 /vchod Žižkova 16/,
3. poschodie školiaca učebňa CEMUZ

12.00 – 13.00 Obed, Botel Marina
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu
Bratislava /budova oproti budovy SNM/

13.00 – 16.00 Školenie
17.30 – 18.00 Večera (hotel Bôrik)

17.4.2010 (sobota)

7.30 – 8.15 Raňajky (hotel Bôrik)
9.00 Školenie, priestory SNM Žižkova 18 /vchod Žižkova 16/
3. poschodie školiaca učebňa CEMUZ
12.00 Ukončenie a vyhodnotenie školenia
13.00 Obed (hotel Bôrik)

Zmena programu vyhradená

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Radlinského 13, 811 07 Bratislava, tel.č.: 02 57200520; 572005 18; 572005 21; e-mail: michaela.grznarova@uszz.gov.sk  lubica.bartalska@uszz.gov.sk