Pozdrav predsedu ÚSŽZ jubilujúcemu "Šafárikovi" – jeden z najstarších spolkov Slovákov v Srbsku oslavuje v Novom Sade 100 rokov!

Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade si v závere roku 2020 pripomína významné a aj výnimočné jubileum. Jeden z najstarších a najtradičnejších kultúrnych spolkov Slovákov vo Vojvodine oslavuje vzácnu storočnicu!  V čase, keď pandémia koronavírusu COVID-19 čoraz viac sužuje aj Srbsko, a teda znemožňuje sociálny kontakt v odjakživa čulom slovenskom svete, naši krajania si pripomienku jubilea jednej z najvýznamnejších kultúrnych ustanovizní Slovákov vo Vojvodine na miestnej a regionálnej úrovni poctia, ako o tom Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí informovala Vierka Marčoková Cerovská, predsedníčka SKC P. J. Šafárik,  starostlivo pripravovanou monografickou publikáciou. Prirodzene, že priestoru k osloveniu jubilanta sa dostalo aj Milanovi Jánovi Pilipovi, predsedovi ÚSŽZ.

Gratuláciu predsedu ÚSŽZ k storočnici organizovaného pôsobenia novosadských Slovákov uvádzame nižšie v plnom znení. Len čo publikácia k storočnici jubilujúceho kultúrneho spolku zočí svetlo sveta a dostane sa k členom, priaznivcom a podporovateľom SKC P. J. Šafárik, dáme o nej širokej krajanskej  verejnosti vedieť aj na webe ÚSŽZ.

 

Vážené členky a členovia Slovenského kultúrneho centra

Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade,

je pre mňa veľkou cťou, že mám možnosť v mene Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí srdečne Vám všetkým zagratulovať k stému výročiu organizovaného pôsobenia novosadských Slovákov a vyjadriť svoj obdiv k mimoriadne aktívnej a rôznorodej činnosti, ktorú v Slovenskom kultúrnom centre Pavla Jozefa Šafárika vykonávate. Váš spolok zanechal trvalé stopy v živote Slovákov žijúcich vo Vojvodine, o čom svedčia početné publikácie, ktorými ste túto Vašu činnosť dôkladne a systematicky zdokumentovali.

Na poslednej strane publikácie Minulosť dneška II ste v roku 2010 napísali: Na koniec tejto knihy záver neuvádzame. Namiesto neho otvárame nové desaťročie, i storočie plodného života Slovenského kultúrno-umeleckého spolku P .J.  Šafárika z Nového Sadu. Sme svedkami toho, že vyslovené prianie sa, pokiaľ ide o jedno desaťročie, naplnilo a teší nás aj skutočnosť, že Slovenská republika prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí bola v týchto Vašich snaženiach nápomocná.

Pavol Jozef Šafárik, ktorého meno hrdo reprezentujete doma v Srbsku, u nás na Slovensku ale aj v zahraničí, bol osobnosťou, ktorej dnes vďačíme za afirmovanie slovanstva prostredníctvom fundovanej vedeckej činnosti a významných kapitálnych diel. Zdá sa, že v tejto osobnosti združení novosadskí Slováci neraz videli svojho patróna, ktorý im odkázal zachovávať si svoje kultúrne dedičstvo, ale aj vzdelávať sa a rozvíjať svoje talenty v rôznych sférach. Navyše, erudícia tohto vzdelanca a jeho širšie chápanie kontextu, v ktorom pôsobil, okrem iného aj v Novom Sade v období 1819 – 1833, bola aj pre tých, čo spolok viedli neraz príkladom, ako sa neuzavrieť do vlastných úzkych rámcov a vedieť vo svojich radoch vytvárať priestor pre kvalitný medzikultúrny dialóg. Svojou bohatou škálou kultúrnych a vzdelávacích aktivít ste prispeli nie len ku kvalite zachovávania svojej slovenskej identity, ale zároveň ste aj podstatne obohatili kultúrnu mapu mesta Nový Sad, čím ste sa stali jedinečnými reprezentantmi slovenského národa a súčasného Slovenska. 

Slovensko sa pýši svojimi slovenskými ostrovmi po celom svete, lebo všade tam kde našich krajanov nachádzame je aj tolerancia, pracovitosť a kresťanské hodnoty. Presne tak je to aj vo Vojvodine a v jej hlavnom meste, v ktorom sídlia aj celomenšinové slovenské inštitúcie a pracoviská. Po jednom storočí organizovanej kultúrnej činnosti, ktorá sa po celý čas opierala o svoju materskú krajinu sa zdá, že prichádza obdobie, v ktorom bude naša spolupráca ešte intenzívnejšia. Jej náplňou bude naša pomocná ruka vo výstavbe nového multifunkčného objektu s cieľom vytvoriť lepšie podmienky pre zachovanie kultúrnej identity  novosadských a vojvodinských Slovákov.

Chcem veriť, že nové strany budúcej monografie zaplníme textom, fotografiami a najmä usmiatymi a spokojnými tvárami všetkých novosadských Slovákov, vďaka ktorým bude slovenský jazyk, kultúra, vzdelávanie, médiá a širšia spoločensko-kultúrna činnosť ešte dlho naplno žiť.

 

                     S úctou

 

                                                                                                          Milan Ján Pilip

                                                                                             predseda Úradu pre Slovákov

                                                                                                      žijúcich v zahraničí

 

 

VIAC O JUBILUJÚCOM SKC P. J. ŠAFÁRIK

ČÍTAJTE NA WEBE ÚSŽZ:

https://www.uszz.sk/sk/stranka/5038/v-novom-sade-jubiluje-safarik–jeden-z-najstarsich-spolkov-vo-vojvodine-slavi-100-rokov  

 

Uverejnené: 23. 11. 2020