Pracovná návšteva z Chorvátska

Dňa 4. júna 2010 sa v účelovom zariadení ÚV SR v hoteli Bôrik uskutočnilo rokovanie k príprave projektu budovania Múzea Slovákov v Chorvátskej republike (ChR). Na stretnutí sa zúčastnili Vilma Prívarová, predsedníčka ÚSŽZ, Zdenka Čuchnil, poslankyňa parlamentu ChR, Krešimir Žagar, primátor mesta Našice (ChR), Andrej Kuric, predseda Zväzu Slovákov (ChR), Ľubomír Šišák, poradca podpredsedu vlády SR, Daniela Parajková, riaditeľka odboru ekonomiky a štátnej podpory ÚSŽZ, Ľubica Bartalská, riaditeľka odboru kultúry ÚSŽZ, Igor Kováč, riaditeľ odboru tlačového a informačného ÚSŽZ a Jana Štubňová z teritoriálneho odboru ÚSŽZ.
Prvé myšlienky o zriadení kultúrneho stánku Slovákov žijúcich v Chorvátsku predostrel Zväz Slovákov v Chorvátsku v júni 2008, ďalšie rokovanie sa uskutočnilo v januári 2009 za prítomnosti slovenského veľvyslanca v Chorvátsku. Následne sa uskutočnili priame rokovania medzi zástupcami ministerstiev kultúry ChR a SR. V úvode rokovania pani Čuchnil oboznámila prítomných o možnostiach realizácie pripravovaného projektu. Objasnila legislatívno-právne normy a príslušné zákony, podľa ktorých môže vláda Chorvátskej republiky postupovať a financovať požadovanú ustanovizeň. Navrhla nadviazať na skúsenosti pri zriadení Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku ako štátnej inštitúcie, ktorej zriaďovateľom bolo Ministerstvo kultúry SR. Ubezpečila všetkých, že vláda Chorvátskej republiky je pripravená hneď vyčleniť účelovo viazané finančné prostriedky. Pani Prívarová konštatovala, že v súčasnosti je potrebné dohodnúť reciprocitu na bilaterálnej úrovni, dohodou medzi príslušnými ministerstvami kultúry oboch krajín, kde budú jasne stanovené všetky kroky obojstranného financovania. ÚSŽZ bude naďalej podporovať realizáciu projektu kultúrneho stánku pre Slovákov žijúcich v Chorvátsku, bude informovať podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča a iniciovať ďalšie kroky Ministerstva kultúry SR.

"IMG_0247"

"CH