Predseda ÚSŽZ prijal provinciála Saleziánov don Bosca na Slovensku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v utorok 20. mája 2014 na pôde ÚSŽZ don Karola Maníka, provinciála Saleziánov don Bosca na Slovensku. V priebehu ich rokovania obe strany načrtli možné prieniky ich aktivít a v súvislosti s tým aj perspektívy potenciálnej spolupráce.

Predseda ÚSŽZ oboznámil don Maníka s aktivitami úradu a informoval ho o svojich rokovaniach s cirkevnými hodnostármi v Chorvátsku, ako aj s arcibiskupom Jozefom Haľkom, v ktorého kompetencii je starostlivosť katolíckej cirkvi o Slovákov žijúcich v zahraničí. Témou jeho rozhovorov s predstaviteľmi cirkví bola možnosť štúdia z radov slovenskej mládeže v zahraničí na stredných školách na Slovensku, ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti, alebo duchovnej správy Saleziánov don Bosca na Slovensku.

Podrobné informácie:

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3153/igor-furdik-rokoval-s-provincialom-salezianov-don-bosca-na-slovensku