Predsedníčka ÚSŽZ rokovala so starostom Petržalky

Dňa 25. 3. 2009 sa uskutočnilo rokovanie predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilmy Prívarovej so starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka Milanom Vtáčnikom. Témou rozhovoru bola výstavba Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v Petržalke. Keďže už niekoľko rokov je v známom petržalskom parku položený základný kameň pamätníka, ktorý darovali Slováci z maďarského Tardoša, predsedníčka úradu konzultovala aktuálny stav vzhľadom na možnosť vystavať v týchto priestoroch pamätník venovaný všetkým Slovákom, ktorí v rôznych vysťahovaleckých vlnách a z rôznych dôvodov opustili svoju vlasť. Starosta Petržalky vyjadril tomuto zámeru podporu a lokalitu Sadu Janka Kráľa považuje za veľmi vhodnú na vzdanie úcty Slovenskej republiky všetkým svojim vysťahovalcom. Keďže Sad Janka Kráľa sa stal národnou kultúrnou pamiatkou, podlieha realizácia akejkoľvek stavby v jeho priestoroch schváleniu Pamiatkového úradu.