Prezentácia knihy Z blízkeho ďaleka

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku so sídlom v rumunskom Nadlaku a občianske združenie Dotyk ľudskosti – Touch of Humanity si dovoľujú pozvať priaznivcov zaujímavého a podnetného čítania na prezentáciu knihy s názvom Z blízkeho ďaleka.

Stretnutie s autorkou knihy Máriou Katarínou Hrkľovou a samotný krst knihy Z blízkeho ďaleka sa uskutoční vo štvrtok 6. júna 2013 o 17.00 h v Účelovom zariadení Ministerstva kultúry SR na Bielej ulici 3 v Bratislave.