Program 2007

Program stálej konferencie konanej dňa 27. – 28. apríla 2007.

Stála konferencia
Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2007
pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky
Bratislava  27. – 28. apríla 2007
Kongresové centrum City Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava
P R O G R A M
27. apríla 2007    

08.00 – 09.00  P r e z e n t á c i a
09.00   Z a č i a t o k  konferencie

   Otvorenie konferencie – Vilma Prívarová, predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
   Príhovor Róberta Fica, predsedu vlády SR
   Slávnostné príhovory ústavných činiteľov SR                               

09.45 – 10.00                P r e s t á v k a 
10.00 – 10.30                Pozdravy ďalších predstaviteľov SR                     
10.30 – 10.45                P r e s t á v k a 
 
10.45 – 13.00              Pracovné rokovanie
10.45 – 11.15              Voľba pracovného predsedníctva
11.15 – 11.30              Úvodné slovo predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
11.30 – 12.45              O b e d  účastníkov konferencie
 
13.00 – 16.00              Prijatie zahraničných delegátov prezidentom SR, Ivanom Gašparovičom
16.00 – 16.45              1. blok
                                    Mimoeurópska skupina (Argentína, Austrália, Brazília, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Juhoafrická republika, Kanada, Kirgizsko,  Libanon, Nový Zéland, Spojené arabské emiráty, Sýria, Uruguaj, USA)

16.45 – 17.00                Prestávka
17.00 – 18.45                2. blok            

Západoeurópska skupina (Belgicko, Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia)

18.45 – 19.00                Prestávka
19.00 – 20.00                3. blok, 1. časť
Skupina strednej a juhovýchodnej Európy (Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina)
 
20.00                           Večera účastníkov konferencie, spoločenské podujatie
 

28. apríla 2007  
 
08.30 – 09.00              Prezentácia
09.00 – 10.15              3. blok, 2. časť
Skupina strednej a juhovýchodnej Európy (Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina)
 
10.15 – 10.30                Prestávka
 
10.30 – 13.00              Rokovanie v troch skupinách                                
                                    – mimoeurópska skupina
                                    – západoeurópska skupina
                                    – skupina strednej a juhovýchodnej Európy
Špecifikovanie priorít za jednotlivé skupiny do pripravovaného vládneho programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2008
 
13.00 – 14.00                Obed
14.00 – 15.00                Zasadnutie pracovného predsedníctva – príprava záverov stálej konferencie 
15.00 – 16.00                Z á v e r y   konferencie 
16.00 – 17.00                Tlačová konferencia 
17.00 – 18.00                Večera
                                                 
Pozn. Vystúpenia krajanov budú do diskusie zaradené na základe písomnej prihlášky pri prezentácii